Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G00C4104 Z 6 180XH česky
Vztahy:
Předmět G00C4104 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-P-PRX1-01 (vztah je symetrický)
Předmět G00C4104 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-P-PRX1-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Zařazení předmětu odborné praxe vychází z rozhodnutí MÚVS ČVUT poskytnout studentům prostor pro získání kvalitních dovedností a zkušeností již během studia. MÚVS podporuje navázání vztahu mezi studenty a firmami a klade důraz na jejich vzájemnou spolupráci.

Součástí studijních plánů je krátkodobá odborná praxe pilotního charakteru.

Požadavky:

Uzavřená Smlouva o zajištění odborné praxe.

Zadání a hodnocení odborné praxe.

Vypracování závěrečné zprávy a prezentace.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Pracovní náplň bude stanovena individuálně dle požadavků firem.

Cíle studia:

Hlavní cíl: propojení teorie s praxí.

Cíl předmětu je umožnit studentům získat praktické dovednosti a zkušenosti přímo v partnerských firmách a dále jim umožnit ověření znalostí a dovedností získaných dosavadním studiem.

Studijní materiály:

Dle požadavků firem.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7304906.html