Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

2.s.RRP-od 10/11 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
04JA2 Anglický jazyk 2
 
Předmět není vypsán
16MPR Marketing a PR
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
16RD Regionální demografie
 
česky Z,ZK 5 4P+0C Předmět není vypsán
16PR Regionální politika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
16SR Strategické řízení
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
16UP Urbanismus a územní plánování
 
česky Z,ZK 5 4P+0C Předmět není vypsán
16RP Řízení projektů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30004324-2.S.RRP-P__OD_10_11.html