Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Regionální demografie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16RD Z,ZK 5 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Hlavním cílem tohoto kursu je seznámit posluchače podrobně s poznatky a metodami regionální demografie. Naučit je analyzovat pomocí demografických i statistických metod dané regiony a seznámit je s demografickou situací z pohledu regionů České republiky i s demografickou situací ve světě se zvláštním zaměřením na migraci a její význam.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Hlavním cílem tohoto kursu je seznámit posluchače se základními ukazateli a jednoduchými metodami demografie tak

jak jsou běžně používané v praxi. Naučit je analyzovat pomocí vybraných demografických ukazatelů i metod dané

regiony a seznámit je s demografickou situací z pohledu regionů České republiky i s demografickou situací ve světě.

Zvláštní pozornost je věnována migraci a jejímu významu .

Studijní materiály:

Langhamrová, J., Kačerová, E. DEMOGRAFIE materiál ke cvičení. 2. přeprac. vyd. Praha : Oeconomica, 2007. 92 s. ISBN 978 - 80 - 161. ISSN 1336 - 7420., Roubíček, V. Úvod do demografie, 1997, ISBN 80-85963-43-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1668906.html