Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Řízení projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16RP Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Řízení projektů Předmět definuje pojem projekt a životní cyklus projektů. Bude vysvětlena organizace projektového týmu a začlenění projektů do organizací. Dále bude probráno časové plánování, řízení zdrojů, použití programů pro řízení projektů, postup při zpracování studie proveditelnosti. Studenti procvičí metody pro podporu rozhodování ve vztahu k projektům jako je tvorba rozhodovacích stromů a analýza problémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Umět rozpoznat procesy typu projekt a zvládnout jejich návrh a řízení.

Studijní materiály:

Vytlačil, D.: Řízení projektů, ČVUT, 2000. Vytlačil, D.: Řízení projektů - cvičení, ČVUT, 2001. Rosenau Milton D.: Řízení projektů. Praha: Computer press, 2000. Němec, V.: Projektový management. Praha: Grada, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1667406.html