Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Marketing a PR

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16MPR Z 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Seznámení s marketingovou koncepcí a osvojení marketingové kategorie.

Seznámení s prvky marketingového plánování a řízení a využitím marketingových nástrojů v praxi, s důrazem na schopnost aplikovat marketingové principy v různých oblastech podnikání.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty porozumět marketingové koncepci a používat základní kategorie marketingu v praxi. Absolventi se seznámí s prvky a postupy marketingového plánování a řízení v různých oblastech podnikání.

Studijní materiály:

Kotler P., Armstrong G.: Marketing, Grada 2003, ISBN 80-247-0513-3

Světlík J.: Marketing pro evropský trh, Grada 20034, ISBN 80-247-0422-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1667306.html