Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Regionální politika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16PR Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Poskytnutí ucelených teoretických i praktických znalosti regionální politiky Evropské unie a České republiky. Zdůraznění aspektu koncepční činnosti státu, regionálních a lokálních orgánů s cílem efektivního a vyváženého rozvoje obcí, měst a regionů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit posluchače s obecnými východisky regionálního rozvoje a regionalismu, jakožto komplexního přístupu řešení problémů rozvoje území. Pozornost je věnována aplikaci tohoto přístupu v podobě regionální politiky, která řeší problémy vyplývajících z existence meziregionálních rozdílů. Na obecnou část navazuje regionální a strukturální politika Evropské unie a pojetí regionální politiky v ČR.

Studijní materiály:

Kalinová, M., Kotoučová, J., Švarc, Z.: Obchodní právo pro navazující magisterské studium, Praha 2005, ISBN 80-245

0919-9Dědič,J., Čech,P.,: Obchodní právo po vstupu ČR do EU, Praha 2004, ISBN 80-7273-105-X

Soušková,M., Spirit, M.: Pracovní právo, Praha 2004, ISBN 80-245-0767-6

Hochman, J.: Náhrada škody podle zákoníku práce, komentář, judikatura, 2005, ISBN 80-86131-080-7

Kocourek, J., Trylč, L.: Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR, 2004, ISBN 80-7263-226-4

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1668806.html