Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínská informatika - prezenční - nástup ke studiu 13/14,14/15,15/16,16/17,17/18,18/19,19/20

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika - prezenční

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBIALP Algoritmizace a programování
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PBIDTA Desktop aplikace MS Office
 
KZ 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBIIT Informační technologie
 
Z,ZK 3 2P Z povinný předmět
17PBILTR Lékařská terminologie
 
Z 1 1P Z povinný předmět
17PBILAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBILOG Logika
 
Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
17PBIPPZ Práce s programovými prostředky
 
KZ 3 2L Z povinný předmět
17PBITM1 Základy teoretické medicíny I
 
Z,ZK 3 2P Z povinný předmět
17PBIFY1 Fyzika I.
 
KZ 3 2P Z povinně volitelný předmět
17PBISM Semináře z matematiky
 
KZ 3 2S Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBIBS Biomedicínská statistika
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBIDDS Data a datové struktury
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
17PBIITP Integrální počet
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBIMTL Matlab
 
KZ 3 2C L povinný předmět
17PBIOPS Operační systémy
 
KZ 3 2P L povinný předmět
17PBITM2 Základy teoretické medicíny II
 
Z,ZK 3 2P L povinný předmět
17PBIZIZ Zdravotnické informační zdroje
 
Z,ZK 3 1P+1C L povinný předmět
17PBIAZI Aplikovaná zdravotnická informatika
 
KZ 3 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PBIFY2 Fyzika II.
 
KZ 3 2P L povinně volitelný předmět
17PBIMVP Metodologie výzkumné práce
 
KZ 3 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PBINMP Návrh a management projektu
 
KZ 3 1P+1C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBIJA3 Angličtina III.
 
KZ 4 4C Z povinný předmět
17PBIBIF Bioinformatika
 
KZ 4 2P+1C Z povinný předmět
17PBIDBS Databázové systémy
 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBINIS Nemocniční informační systémy
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBIPJC Objektové programování v jazyce C#
 
Z,ZK 3 1P+2C Z povinný předmět
17PBIUSS Úvod do signálů a systémů
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBIPM1 Základy preklinické medicíny I
 
Z,ZK 3 2P Z povinný předmět
17PBILOD Lékařská a ošetřovatelská dokumentace
 
KZ 3 2P Z povinně volitelný předmět
17PBIMZB Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase
 
KZ 3 1P+1L Z povinně volitelný předmět
17PBITEL Teoretická elektrotechnika
 
KZ 3 2P Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBIMS Modelování a simulace
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBIDPS Počítačové sítě
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBITZT Teorie a praxe žurnalistické tvorby
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBITWA Tvorba webových aplikací
 
KZ 3 2C L povinný předmět
17PBITPR Týmový projekt
 
KZ 6 4S L povinný předmět
17PBIPM2 Základy preklinické medicíny II.
 
Z,ZK 3 2P L povinný předmět
17PBIFY3 Fyzika III.
 
KZ 3 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PBIJV Java
 
KZ 3 2C L povinně volitelný předmět
17PBIPPT Pokročilé programovací techniky
 
KZ 3 2C L povinně volitelný předmět
17PBIPPP Práce s programovými prostředky (pokročilí)
 
KZ 3 2L L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBIBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat
 
Z,ZK 2 2P+1C Z povinný předmět
17PBIEUI Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu
 
Z,ZK 3 2P+1C Z povinný předmět
17PBIIPZ Implementace a podpora zdravotnických IS
 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBISPR Semestrální projekt
 
KZ 5 4S Z povinný předmět
17PBIVAA Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně
 
KZ 3 1P+2S Z povinný předmět
17PBIKO1 Základy klinických oborů I
 
Z,ZK 3 2P Z povinný předmět
17PBIZEL Základy využití e-learningu
 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBIZOD Zpracování obrazových dat
 
Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBIIAB Informační analýza biologických systémů a signálů
 
KZ 3 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17PBIITH IT pro handicapované
 
KZ 3 1P+1L Z povinně volitelný předmět
17PBILPZ Lékařské přístroje a zařízení
 
KZ 3 2P Z povinně volitelný předmět
17PBIMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
 
KZ 3 1P+1L Z povinně volitelný předmět
17PBIZS Zobrazovací systémy
 
KZ 3 2P Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBIBP Bakalářská práce
 
Z 8 8L L povinný předmět
17PBIEHT eHealth a telemedicína
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBILDT Laboratorní diagnostika a technika
 
Z,ZK 4 1P+1L L povinný předmět
17PBIVZP Metody vykazování zdravotní péče
 
KZ 2 1P L povinný předmět
17PBIPAB Právo a bezpečnost IT
 
KZ 4 1P+1C L povinný předmět
17PBIRBL Robotika v lékařství
 
KZ 2 1P+1L L povinný předmět
17PBIKO2 Základy klinických oborů II
 
Z,ZK 2 2P L povinný předmět
17PBIEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
KZ 3 1P+1S L povinně volitelný předmět
17PBIGZS Geneze a zpracování biologických signálů
 
KZ 3 1P+1L L povinně volitelný předmět
17PBISRK Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařizeních
 
KZ 3 1P+1S L povinně volitelný předmět
17PBIZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
KZ 3 1P+1S L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30037282.html