Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Java

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIJV KZ 3 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s objektově orientovaným programovacím jazykem Java. Navazuje na znalosti získané v předmětu Programování v jazyce C#. V rámci cvičení bude probrán popis integrovaného prostředí, struktura programu a ladění a testování úloh, příkazy programovacího jazyka, metodika návrhu algoritmu, základní řídicí struktury, datové typy, správa paměti, návrh a používání tříd, ošetřování výjimek, úvod do uživatelských rozhraní, technologie pro vytváření prezentační vrstvy programu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Základní principy architektury JAVA Virtual Machine. Aplikace, proces, vlákno, správa paměti.

2.Objektové programování v Javě.

3.Práce s vývojovým prostředím, ladění, testování, spouštění programu, refaktoring.

4.Základy jazyka: datové typy, řídicí struktury, objekty (metody, vlastnosti).

5.Pole, kolekce (rozhraní a typy kolekcí).

6.Dědičnost, genericita, výjimky.

7.Práce se soubory.

8.Ukládání konfigurace, internacionalizace a lokalizace, záznam činnosti aplikace.

9.Vícevláknové aplikace.

10.Tvorba grafických aplikací (GUI v Javě, programy řízené událostmi, reakce na události).

11.Databáze v Javě, Hibernate.

12.Úvod do webových aplikací.

13.Tvorba dokumentace, archivů. Test Driven Development a JUnit

14.Zápočtový test

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]Zakhour, S. a kol. Java 6: Výukový kurz. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1575-6.

[2]HORSTMANN, Cay S. Core Java(TM): Fundamentals. 8. vyd. Boston: Prentice Hall, 2007. ISBN 0132354764.

[3]HORSTMANN, Cay S. Core Java(TM): Advanced Features. 8. vyd. Boston:Prentice Hall, 2008. ISBN 0132354799.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2792006.html