Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Bc. specializace Manažerská informatika, 2021

Studijní plán: Bc. specializace Manažerská informatika, 2021

Vedle čistě volitelných předmětů si můžete zapsat jako volitelné předměty i povinné předměty sousedních specializací. Chcete-li splnit skupinu „BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021“ předložením certifikátu, který prokazuje vaši znalost angličtiny srovnatelnou nebo převyšující úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, můžete tak učinit v kterémkoliv aktivním semestru během studia.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika
 
Z,ZK 5 2P+1R+1C Z povinný předmět programu
BI-LA1.21 Lineární algebra 1
 
Z,ZK 5 2P+1R+1C Z povinný předmět programu
BI-PA1.21 Programování a algoritmizace 1
 
Z,ZK 7 2P+2R+2C Z povinný předmět programu
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
BI-GIT.21 Technologie pro vývoj SW
 
Z 3 2P Z povinný předmět programu
BI-UOS.21 Unixové operační systémy
 
KZ 5 2P+2C Z povinný předmět programu
TV1 Tělesná výchova
 
Z 0 0+2 Z PT

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-DBS.21 Databázové systémy
 
Z,ZK 5 2P+2R+1L L povinný předmět programu
BI-MA1.21 Matematická analýza 1
 
Z,ZK 5 2P+1R+1C L povinný předmět programu
BI-PSI.21 Počítačové sítě
 
Z,ZK 5 2P+1R+1C L povinný předmět programu
BI-PA2.21 Programování a algoritmizace 2
 
Z,ZK 7 2P+1R+2C L povinný předmět programu
BI-SAP.21 Struktura a architektura počítačů
 
Z,ZK 5 2P+1R+2C L povinný předmět programu
TV2 Tělesná výchova 2
 
Z 0 0+2 L PT
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-AG1.21 Algoritmy a grafy 1
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
BI-AAG.21 Automaty a gramatiky
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
BI-MA2.21 Matematická analýza 2
 
Z,ZK 6 3P+2C Z povinný předmět programu
BI-PRR.21 Projektové řízení
 
Z,ZK 5 2P+2C Z,L PS
BI-FEM.21 Základy ekonomie
 
Z,ZK 5 2P+2C Z PS
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-KAB.21 Kryptografie a bezpečnost
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět programu
BI-OSY.21 Operační systémy
 
Z,ZK 5 2P+1R+1L L povinný předmět programu
BI-EPP.21 Ekonomické podnikové procesy
 
Z,ZK 5 2P+2C L,Z PS
BI-SWI.21 Softwarové inženýrství
 
Z,ZK 5 2P+1C L PS
BI-SP1.21 Softwarový týmový projekt 1
 
KZ 5 2C L PS
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 0 volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-BPR.21 Bakalářský projekt
 
Z 1 0P+0C Z,L povinný předmět programu
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
BI-KOM.21 Konceptuální modelování
 
Z,ZK 5 2P+2C Z PS
BI-TIS.21 Tvorba informačních systémů
 
Z,ZK 5 2P+2C Z PS
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2021 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-BAP.21 Bakalářská práce
 
Z 14 L,Z povinný předmět programu
BI-TDP.21 Tvorba dokumentace a prezentace
 
KZ 3 2P+2C Z,L povinný předmět programu
BI-FBI.21 Finanční podniková inteligence
 
Z,ZK 5 2P+2C Z,L PS
BI-PAI.21 Právo a informatika
 
ZK 5 2P+2C L PS
BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021 2 PJ
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1211200047505.html