Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Základy ekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-FEM.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Evan
Přednášející:
Tomáš Evan
Cvičící:
Tomáš Evan
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět seznamuje studenty za základy ekonomické teorie, které pak budou využity při studiu dalších ekonomicko-manažerských předmětů. Jedná se o obecný přehled základních mikroekonomických a makroekonomických témat.

Požadavky:

Žádné předchozí znalosti nejsou požadovány.

Osnova přednášek:

1. Principy ekonomie

2. Specializace, obchod a trhy

3. Potávka, nabídka a rovnovážná cena

4. Potávka, nabídka a jejich elasticita, vládní zásahy

5. Efektivita trhů a náklady na zdanění

6. „Selhání“ trhu a vládní selhání

7. Struktura trhu: dokonalá a monpolistická konkurence

8. Struktura trhu: oligopol a monopol

9. Produktivita, ekonomický růst a HDP

10. Inflace a měřní životních nákladů

11. Inflace a nezaměstnanost, Philipsova křivka

12. Principy monetární politiky.

13. Šest debat o makroekonomické politice

Osnova cvičení:

Na cvičeních jsou procvičována témata z přednášek.

Cíle studia:

Předmět umožňuje studentům získat nezbytný přehled o obecných ekonomických principech, ovládnout nezbytnou terminologii a naučit se strukturovat uvažování nad ekonomickými problémy.

Studijní materiály:

1. Mankiw G.N.: Principles of Economics (9th Edition); Cengage Learning; 2020;978-0-357-13380-4

2. Mankiw G.N.: Zásady ekonomie; Grada Publishing; 1999;978-80-7169-891-3

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na

Další informace:
moodle
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6561506.html