Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy ekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-FEM.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Evan
Přednášející:
Tomáš Evan
Cvičící:
Tomáš Evan
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět seznamuje studenty za základy ekonomické teorie, které pak budou využity při studiu dalších ekonomicko-manažerských předmětů. Jedná se o obecný přehled základních mikroekonomických a makroekonomických témat.

Požadavky:

Žádné předchozí znalosti nejsou požadovány.

Osnova přednášek:

1. Teorie spotřebitele.

2. Produkční a nákladové funkce.

3. Maximalizace zisku v dokonalé konkurenci.

4. Monopol a cenová diskriminace.

5. Oligopol a monopolistická konkurence.

6. Úvod do teorie her.

7. Dynamické rozhodování a nejistota.

8. Asymetrická informace.

9. Externality a veřejné statky.

10. Trh práce.

11. Základní makroekonomické ukazatele.

12. Principy monetární politiky.

Osnova cvičení:

Na cvičeních jsou procvičována témata z přednášek.

Cíle studia:

Předmět umožňuje studentům získat nezbytný přehled o obecných ekonomických principech, ovládnout nezbytnou terminologii a naučit se strukturovat uvažování nad ekonomickými problémy.

Studijní materiály:

1. Mankiw G.N.:Principles of Economics (9th Edition);Cengage Learning;2020;978-0-357-13380-4

2. Jehle G.A.:Advanced Microeconomic Theory;Financial Times Prentice Hall;2011;978-0-273-73191-7

3. Mankiw G.N.:Zásady ekonomie;Grada Publishing;1999;978-80-7169-891-3

4. Varian H.L.:Mikroekonomie, moderní přístup;Victoria Publishing;1995;80-85865-25-4

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na

Další informace:
moodle
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-s134
Evan T.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As134
místnost T9:343
Evan T.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:343
Evan T.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
NBFIT učebna
Út
místnost T9:347
Evan T.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
NBFIT učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6561506.html