Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematická analýza 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-MA2.21 Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Tomáš Kalvoda
Přednášející:
Tomáš Kalvoda, Ivo Petr
Cvičící:
Tomáš Kalvoda, Pavel Paták, Jan Starý, Jana Vacková, Jan Valdman, Jaroslav Zhouf
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Studium reálných funkcí jedné reálné proměnné započaté v BI-MA1 završíme vybudováním Riemannova integrálu. Studenti se seznámí s metodami integrace per partes a metodou substituce. Následně se zabýváme číselnými řadami, Taylorovými polynomy a řadami, jakožto i aplikacemi Taylorovy věty při výpočtu funkčních hodnot elementárních funkcí. Dále se věnujeme lineárním rekurentním rovnicím s konstantními koeficienty, konstrukci jejich řešení a studiu složitosti rekurzivních algoritmů pomocí Mistrovské metody. Poslední část předmětu je věnována úvodu do teorie funkcí více proměnných. Po zavedení základních objektů (parciální derivace, gradient, Hessova matice) se věnujeme hledání volných extrémů funkcí více proměnných. Vysvětlíme princip spádových metod pro hledání lokálních extrémů a nakonec se zabýváme integrací funkcí více proměnných.

Požadavky:

Znalosti na úrovni BI-MA1.21, BI-DML.21 a BI-LA1.21.

Osnova přednášek:

1. Primitivní funkce a neurčitý integrál.

2. Integrační metody per partes a substituce v neurčitém integrálu.

3. Riemannův určitý integrál, Newton-Leibnizova věta, zobecněný Riemannův integrál.

4. Integrační metody per partes a substituce v určitém integrálu.

5. Numerický výpočet určitého integrálu.

6. Číselné řady, kritéria konvergence a odhady asymptotického chování posloupností částečných součtů.

7. Taylorovy polynomy a řady.

8. Taylorova věta a její aplikace při odhadu přesnosti výpočtů funkčních hodnot elementárních funkcí.

9. Homogenní lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty.

10. Nehomogenní lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty.

11. Složitost rekurzivních algoritmů, Mistrovská metoda (Master Theorem).

12. Funkce více proměnných, parciální derivace, gradient, Hessova matice.

13. Různé typy definitností kvadratických forem a metody jejich určení.

14. Analytická metoda hledání volných extrémů funkcí více proměnných.

15. Princip spádových metod pro hledání lokálních extrémů funkcí více proměnných.

16. Riemannův integrál funkce více proměnných, Fubiniova věta.

17. Substituce v Riemannově integrálu funkce více proměnných.

Osnova cvičení:

1. Neurčitý integrál, per partes a substituce.

2. Určitý integrál, Newtonova-Leibnizova formule, per partes a substituce.

3. Číselné řady, kritéria konvergence.

4. Odhady asymptotického chování posloupností částečných součtů pomocí integrace.

5. Taylorovy polynomy a řady.

6. Taylorova věta a její aplikace.

7. Řešení lineárních rekurentních rovnic.

8. Mistrovská metoda (Master Theorem).

9. Funkce více proměnných, parciální derivace, gradient, Hessova matice.

10. Hledání volných extrémů funkcí více proměnných.

11. Riemannův integrál funkce více proměnných, Fubiniova věta.

12. Substituce v Riemannově integrálu funkce více proměnných.

Cíle studia:
Studijní materiály:

K předmětu je k dispozici vlastní studijní text. Dále lze využít následující literaturu.

1. Oberguggenberger M., Ostermann A. : Analysis for Computer Scientists. Springer, 2018. ISBN 978-0-85729-445-6.

2. Nagle R. K., Saff E. B., Snider A. D. : Fundamentals of Differential Equations (9th Edition). Pearson, 2017. ISBN 978-0321977069.

3. Graham R. L., Knuth D. E., Patashnik O. : Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science (2nd Edition). Addison-Wesley Professional, 1994. ISBN 978-0201558029.

4. Kopáček J.: Matematická analýza nejen pro fyziky I, Matfyzpress, 2016, ISBN 978-80-7378-353-5

5. Kopáček J.: Matematická analýza nejen pro fyziky II, Matfyzpress, 2015, ISBN 978-80-7378-282-5

Poznámka:
Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-MA2/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TK:BS
Petr I.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost T9:347
Zhouf J.
11:00–12:30
(paralelka 1)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:347
Zhouf J.
12:45–14:15
(paralelka 2)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost TH:A-942

14:30–16:00
(paralelka 3)
Thákurova 7 (budova FSv)
místnost TH:A-942

16:15–17:45
(paralelka 4)
Thákurova 7 (budova FSv)
Út
místnost TK:BS
Kalvoda T.
11:00–12:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TH:A-942
Valdman J.
16:15–17:45
(paralelka 5)
Thákurova 7 (budova FSv)
St
místnost TH:A-942
Valdman J.
07:30–09:00
(paralelka 7)
Thákurova 7 (budova FSv)
místnost TK:BS
Petr I.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TH:A-942
Paták P.
18:00–19:30
(paralelka 6)
Thákurova 7 (budova FSv)
místnost TH:A-942
Valdman J.
09:15–10:45
(paralelka 8)
Thákurova 7 (budova FSv)
místnost TH:A-942
Valdman J.
11:00–12:30
(paralelka 9)
Thákurova 7 (budova FSv)
místnost TH:A-942
Vacková J.
16:15–17:45
(paralelka 10)
Thákurova 7 (budova FSv)
místnost T9:347
Vacková J.
18:00–19:30
(paralelka 11)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost TK:BS
Kalvoda T.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 2)
Dejvice
NTK Ballingův sál
Čt
místnost T9:301
Zhouf J.
07:30–09:00
(paralelka 12)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost TH:A-1442
Zhouf J.
09:15–10:45
(paralelka 13)
Thákurova 7 (budova FSv)
místnost TH:A-942
Starý J.
14:30–16:00
(paralelka 14)
Thákurova 7 (budova FSv)
místnost TH:A-942
Starý J.
16:15–17:45
(paralelka 15)
Thákurova 7 (budova FSv)
místnost T9:301
Starý J.
18:00–19:30
(paralelka 16)
Dejvice
NBFIT učebna

místnost TH:A-1247

09:15–10:45
(paralelka 17)
Thákurova 7 (budova FSv)
seminární místnost
místnost TH:A-1247

11:00–12:30
(paralelka 18)
Thákurova 7 (budova FSv)
seminární místnost
místnost T9:346
Starý J.
12:45–14:15
(paralelka 20)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:346
Starý J.
14:30–16:00
(paralelka 21)
Dejvice
NBFIT učebna
místnost T9:346
Starý J.
11:00–12:30
(paralelka 19)
Dejvice
NBFIT učebna
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6539506.html