Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Marketing Innovations

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16E1401 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Primárním úkolem marketingových inovací je získání nových zákazníků, zlepšení dobrého jména, zvýšení prodeje a ziskovosti podniku. Na začátku inovačního procesu má inovační marketing napomoci identifikaci nových tržních příležitostí i rizik a zlepšení výzkumu potřeb zákazníků. Během procesu vývoje nového produktu má inovační marketing za úkol zajistit neustále zapojení zákazníků a uživatelů do tohoto procesu. A na konci inovačního procesu je inovační marketing zodpovědný za zajištění úspěšného zavedení nového produktu, technologie a služby pro cílové publikum. Inovační marketing by měl být proto přítomen ve všech fázích inovačního procesu, aby se zajistilo, že orientace na zákazníka a trh bude v souladu s pokrokem v oblasti produktů a technologií, což často vede k aplikaci nových marketingových přístupů. Těmito hlavními aspekty se zabývá tento předmět.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách a cvičení.

Hodnocení:

Aktivity na cvičení: max. 10 bodů

Seminární práce: max. 30 bodů

Zkouška: max. 60 bodů

Osnova přednášek:

1. Podstata, důležitost a hlavní obsah řízení inovací v kontextu marketingu

2. Primární zdroje a faktory dopadu na marketingové inovace v době pandemie

3. Jaké jsou dominantní formy marketingových inovací?

4. Etika a marketingové inovace

5. Výběr vhodných stakeholderů pro marketingové inovace

6. Jak analyzovat trh a vlastní podnikání a navrhnout marketingové inovace

7. Co je mapování marketingových inovací?

8. Plánování marketingových inovací - 1. část

9. Plánování marketingových inovací - 2. část

10. Propojení podnikové strategie s marketingovými inovacemi

11. Práva duševního vlastnictví a marketingové inovace

12. Jak využívat trendy Průmyslu 4.0 v marketingu

13. Marketingové inovace v době pandemie

14. První termín zkoušky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Po absolvování předmětu by student měl odpovídat tyto rámcová témata: Vymezit podstatu, význam a základní funkce managementu inovací se zaměřením na marketing podniku. Vysvětlit vztahy managementu inovací k marketingu podniku. Charakterizovat marketingové plány, procesy a nástroje a související procesy inovací v podniku. Vysvětlit postup tvorby marketingové strategie a odkazy na inovační program podniku. Objasnit význam společného plánování a realizování marketingových inovací v podniku. Atd.

Studijní materiály:

Studijní materiály přednášek a cvičení

Doporučené studijní materiály:

DOYLE, P. [2017]: Innovation in Marketing, Routledge, ISBN: 978-1138441071.

WRIGHT, L. T. - MOUTINHO, L. - STONE, M. - BAGOZZI, R. P. [2021]: The Routledge Companion to Marketing Research, Routledge, ASIN: ‎ B0932J6FW8.

KOTLER, P. - KARTAJAYA, H. - SETIAWAN, I. [2016]: Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital, John Wiley & Sons Inc., ISBN: 978-1119341208.

JEMALA, M. [2012]: Nature of Foresight Planning, LAP LAMBERT Academic Publishing: Saarbrücken, ISBN 978-3659131509.

JEMALA, M. [2014]: Technology identification: How to bring technology innovation to life? Scholars' Press: Saarbrücken, ISBN: 978-3-639-71044-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5649406.html