Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra číslicového návrhu

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
MI-AAK.1 Aritmetika a kódy
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ZRS Basics of System Control
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-ZRS.21 Basics of System Control
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MI-BHW Bezpečnost a technické prostředky
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
MI-BHW.16 Bezpečnost a technické prostředky
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NI-BVS Bezpečnost vestavných systémů
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MI-BKO.16 Bezpečnostní kódy
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NI-BKO Bezpečnostní kódy
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-KOP Combinatorial Optimization anglicky Z,ZK 6 3P+1C Předmět je vypsán
MIE-ARI Computer Arithmetic
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
PI-CFR Computer Assisted Formal Reasoning
 
ZK 4 3C ZK 4 3C Předmět není vypsán
BIE-SCE1 Computer Engineering Seminar I anglicky Z 4 2C Předmět je vypsán
BIE-SCE2 Computer Engineering Seminar II
 
anglicky Z 4 2C Předmět není vypsán
NIE-SCE1 Computer Engineering Seminar Master I anglicky Z 4 2C Předmět je vypsán
NIE-SCE2 Computer Engineering Seminar Master II
 
anglicky Z 4 2C Předmět není vypsán
BIE-SAP Computer Structures and Architectures
 
anglicky Z,ZK 6 2P+1R+2C Předmět není vypsán
BIE-SAP.21 Computer Structures and Architectures
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1R+2C Předmět není vypsán
BIE-JPO.21 Computer Units anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIE-JPO Computer Units
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-ARI Computer arithmetic anglicky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-NFA.16 Design for the FPGA and ASIC Technology
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MIE-SIM.16 Digital Circuit Simulation
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-SIM Digital Circuit Simulation and Verification
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-CAO Digital and Analog Circuits
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-EHW Embedded Hardware anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
NIE-BVS Embedded Security
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
NIE-ESW Embedded Software anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BIE-VES Embedded Systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-VES.21 Embedded Systems
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MIE-BKO.16 Error Control Codes
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-BKO Error Control Codes
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
PI-EXA Experimentální algoritmika
 
česky ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NI-HSC Hardwarové útoky postranními kanály Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
BI-HAM Hardwarově akcelerované monitorování síťového provozu
 
česky KZ 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-IVS Inteligentní vestavné systémy
 
KZ 4 1P+3C Předmět není vypsán
NI-IVS Inteligentní vestavné systémy
 
KZ 4 1P+3C Předmět není vypsán
BI-ARD Interaktivní aplikace s Arduinem
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
BI-JPO Jednotky počítače
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BI-JPO.21 Jednotky počítačů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
NI-KOP Kombinatorická optimalizace česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
MI-KOP Kombinatorická optimalizace
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MIE-OLI.16 Linux Drivers
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-MPP.21 Methods of interfacing peripheral devices anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-MPP Metody připojování periferií
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-MPP.21 Metody připojování periferií česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MI-NFA Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MI-NFA.16 Návrh obvodů technologií FPGA a ASIC
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-OLI Ovladače pro Linux
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-OLI Ovladače pro Linux
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
MI-PVS Pokročilé vestavné systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-PVS Pokročilé vestavné systémy
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-ARI Počítačová aritmetika česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
MI-ARI Počítačová aritmetika
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
BIE-PNO.21 Practical Digital Design
 
anglicky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-PNO Practical Digital Design anglicky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-PNO.21 Praktika v návrhu číslicových obvodů česky KZ 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-PNO Praktika v návrhu číslicových obvodů
 
česky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
MIE-PAA Problems and Algorithms
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět není vypsán
MI-PAA Problémy a algoritmy
 
česky Z,ZK 5 2P+1R+1C Předmět není vypsán
PI-PSC Programovatelné obvody a SoC (systémy na čipu) ZK 4 2P+1C ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
BIE-SRC Real-time Systems
 
anglicky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-SRC.21 Real-time systems anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MIE-BHW.16 Security and Hardware
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět je vypsán
NI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I Z 4 2C Z 4 2C Předmět je vypsán
MI-SCE1 Seminář počítačového inženýrství I
 
Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
MI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II
 
česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
NI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II
 
česky Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
BI-SCE2 Seminář počítačového inženýrství II
 
Z 4 2C Z 4 2C Předmět není vypsán
PI-SCN Semináře z číslicového návrhu
 
ZK 4 2P+1C ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-HSC Side-Channel Analysis in Hardware anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
NI-SIM Simulace a verifikace číslicových obvodů
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-SIM.16 Simulace číslicových obvodů
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BIK-SAP.21 Struktura a architektura počítačů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
BI-SAP.21 Struktura a architektura počítačů
 
česky Z,ZK 5 2P+1R+2C Předmět není vypsán
BI-SAP Struktura a architektura počítačů
 
česky Z,ZK 6 2P+1R+2C Předmět není vypsán
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů
 
česky Z,ZK 6 13KP+4KC Předmět není vypsán
NIE-TES Systems Theory anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-TES.16 Systems Theory
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MIE-TES.2 Systems Theory
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
MIE-SOC.16 Systems on Chip
 
anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-SOC.16 Systémy na čipu
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
BI-SRC.21 Systémy reálného času česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-SRC Systémy reálného času
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-TZP.21 Technological Fundamentals of Computers anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-TZP.21 Technologické základy počítačů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BIK-TZP.21 Technologické základy počítačů česky Z,ZK 5 14KP+4KC Předmět je vypsán
NI-TES Teorie systémů česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MI-TES.16 Teorie systémů
 
česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět není vypsán
MI-TES.2 Teorie systémů
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
NIE-TSP Testing and Reliability anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MIE-TSP.16 Testing and Reliability
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
MI-TSP Testování a spolehlivost
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-TSP Testování a spolehlivost česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MI-TSP.16 Testování a spolehlivost
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BI-TUR Tvorba uživatelského rozhraní
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BIK-TUR.21 Tvorba uživatelského rozhraní
 
česky Z,ZK 5 Předmět není vypsán
BI-TUR.21 Tvorba uživatelského rozhraní
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIK-TUR Tvorba uživatelského rozhraní
 
česky Z,ZK 4 13KP+4KC Předmět není vypsán
BIE-TUR.21 User Interface Design
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIE-TUR User Interface Design
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
NI-EHW Vestavné hardwarové prostředky česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BI-VES Vestavné systémy
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BI-VES.21 Vestavné systémy
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIK-VES Vestavné systémy
 
česky Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět není vypsán
NI-ESW Vestavný software česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
BI-ZIVS Základy inteligentních vestavných systémů česky KZ 4 1P+3C Předmět je vypsán
BI-ZRS Základy řízení systému
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
BI-ZRS.21 Základy řízení systémů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BI-CAO Číslicové a analogové obvody
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody
 
česky Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra18103.html