Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Struktura a architektura počítačů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-SAP.21 Z,ZK 5 14KP+6KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Studenti se seznámí se základní architekturou a jednotkami číslicového počítače, porozumějí jejich struktuře, funkci, způsobu realizace (aritmeticko-logická jednotka, řadič, paměť, vstupy, výstupy, způsoby uložení dat a jejich přenosu mezi jednotkami). Logický návrh na úrovni hradel a realizace programem řízeného jednoduchého procesoru je prakticky realizováno v laboratoři s využitím programovatelných obvodů FPGA, jednočipového mikropočítače a moderních návrhových prostředků.

Požadavky:

Základní znalost fyzikálních principů zvláště číslicových obvodů (spínací režim transistorů, způsob realizace registrů, princip uložení informace do paměťového prvku), základy diskrétní matematiky (číselné soustavy, Booleova algebra).

Osnova přednášek:

1. Úvod, základní architektura počítače, zobrazení dat. Logické obvody, formy jejich popisu, kombinační obvody a jejich realizace na úrovni hradel.

2. Sekvenční obvody a jejich realizace. Synchronní návrh, příklady praktické realizace pomocí hradel a klopných obvodů. Rozdíl mezi Mealyho a Moore automatem. Typické kombinační a sekvenční obvody v číslicových počítačích - jejich realizace (kodéry, sčítačky, čítače, registry).

3. Data, jejich zobrazení a zpracování. Aritmetické operace s čísly se znaménkem. Pevná a pohyblivá řádová čárka.

4. Realizace aritmetických operací. Paměti - struktura paměťového obvodu, statické a dynamické paměti.

5. Paměťový systém počítače. Periferní zařízení. Instrukce a strojový kód.

6. Architektura souboru instrukcí. Návrh procesoru. Procesor AVR.

7. Typy řadičů. Základní typy procesorů.

Osnova cvičení:

1. Předvedení výsledků. Zápočet. Sčítačka, hradla, realizace v přípravku. Booleova algebra, minimalizace, hradla. Kombinační obvody, převodníky. Minimalizace, realizace pomocí hradel, logické funkce. Sekvenční obvody, čítač, detekce správné posloupnosti.

2. Sekvenční návrh, graf přechodů, tabulka, realizace D klop. obvodem a hradly. Architektura AVR procesoru, první vzorový program. Aritmetika, sčítání, záporná čísla, přetečení, doplňkový kód. Program - posuvy, ASCII. Test, zadáni dom. úkolu, asembler. Práce na dom. úkolu - zobrazeni na displeji Programy na aritemtiku, posuvy a zobrazeni na periferie.

Cíle studia:

Předmět poskytuje základní znalost principů, jak je postaven číslicový počítač, jakým způsobem se v něm realizují operace, co je to strojový kód a jaká je vazba na vyšší programovací jazyky.

Studijní materiály:

1. Patterson D. A., Hennessy J. L. : Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (5th Edition). Morgan Kaufmann, 2014. ISBN 978-0128012857.

2. Wakerly J. F. : Digital Design: Principles and Practices (5th Edition). Pearson, 2018. ISBN 978-0134460093.

3. Mano M.M., Ciletti M.D. : Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL, VHDL, and SystemVerilog (6th Edition). Pearson, 2017. ISBN 978-0134549897.

4. Kubátová H. : Struktura a architektura počítačů s řešenými příklady. ČVUT Praha, 2016. ISBN 978-80-01-06410-8.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-SAP/

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6543506.html