Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ovladače pro Linux

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-OLI Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Operační systém Linux je významným operačním systémem pro osobní počítače a také pro vestavné systémy. Nástup systémů na čipu (SoC) a kombinace výkonných procesorů s obvody FPGA výrazně zvyšuje různorodost periferních subsystémů, pro které operační systém vyžaduje specifické ovladače. Tento předmět připravuje studenty magisterského studia pro oblast vývoje ovladačů jak pro osobní počítače, tak i vestavné systémy. Poskytne studentům znalost architektury jádra operačního systému Linux, principy vývoje různých druhů ovladačů, včetně praktických zkušeností.

Požadavky:

Architektury počítačů, programování v jazyce C, operační systém Linux

Osnova přednášek:

1. Jádro operačního systému Linux

2. Specifika pro systémy na bázi x86 a ARM

3. Správa paměti a DMA

4. Vstupně výstupní operace, přerušení

5. Paralelismus v jádře, synchronizační prostředky

6. Virtuální souborové systémy

7. Moduly jádra: struktura, vývoj, ladění

8. Znaková zařízení

9. Bloková zařízení

10. Ovladače PCI

11. Ovladače USB

12. Síťové ovladače

13. Ovladače multimediálních zařízení

Osnova cvičení:

Náplní cvičení je vývoj ovladačů vybraných typů. Cvičení jsou koncipována jako sada konkrétních úloh, které studenti řeší během semestru. Vývoj ovladačů je směřován do dvou platforem, x86 a ARM.

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty vyvíjet ovladače pro operační systém Linux. Jedná se o pokročilý kurz, který jde do jak do hloubky operačního systému, tak zahrnuje široké spektrum typů ovladačů.

Studijní materiály:

Corbet, J., Rubini, A., Hartman, G., K.: Linux Device Drives. O'REILLY Media Inc., 3. vydání, USA, 2005. ISBN978-0-596-00590-0.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6166906.html