Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Systémy reálného času

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SRC.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Hana Kubátová
Přednášející:
Hana Kubátová
Cvičící:
Jaroslav Borecký, Hana Kubátová
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Studenti se seznámí s teorií systémů pracujících v reálném čase (SRČ) a s prostředky pro návrh takových systémů. Předmět je zaměřen na návrh vestavných SRČ , proto se předmět zabývá i problematikou spolehlivosti, jejího zjišťování a zvyšování. Teoretické znalosti získané na přednáškách budou experimentálně ověřovány na praktických úlohách v laboratoři, kde se používají stejné přípravky jako v laboratořích předmětu BI-VES.

Požadavky:

Znalost základů programování v jazyce C.

Osnova přednášek:

1. Charakteristika systémů reálného času (SRČ).

2. Klasifikace systémů reálného času, „Hard a soft“ SRČ .

3. Modely SRČ.

4. Spolehlivost, poruchy v číslicových systémech, testování.

5. Plánování procesů (úloh) v SRČ.

6. Statické plánování.

7. Dynamické plánování.

8. Plánování podle priorit, závislé úlohy, řízení přístupu ke zdrojům.

9. Operační systémy pro SRČ.

10. Komunikace v reálném čase.

11. Příklady SRČ, návrh systémů odolných proti poruchám a útokům.

12. Programovací jazyky SRČ.

13. Verifikace.

Osnova cvičení:

1. Demonstrační příklad, struktura PIC24F.

2. Spolehlivost - výpočty, modely

3. Zadání úlohy 1 a její řešení na PIC24F.

4. Realizace a předvedení úlohy 1, zadání úlohy 2.

5. Modely R-T systémů.

6. Test 1. Realizace a předvedení úlohy 2.

7. Zadání úlohy 3 a návody pro řešení.

8. Řešení úlohy 3.

9. Zadání skupinové úlohy 4 a návody pro řešení.

10. Práce na úloze 4.

11. Kontrola řešení úlohy 4.

12. Závěrečný test.

13. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti systémů reálného času se zaměřením na vestavné systémy a ukázat možnosti pro jejich praktickou realizaci.

Studijní materiály:

1. Liu J. W.S. : Real-Time Systems. Prentice-Hall, 2000. ISBN 9780130996510.

2. Kopetz H. : Real-Time Systems. Design Principles for Distributed Embedded Applications. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-8237-7.

3. Lee E. A., Seshia S. A. : Introduction to Embedded Systems A Cyber-Physical Systems Approach (2nd Edition). MIT Press, 2017. ISBN 9780262533812.

Poznámka:
Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-SRC/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6575806.html