Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vestavný software

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-ESW Z,ZK 5 2P+1C česky
Vztahy:
Předmět NI-ESW nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět MI-SOC.16 (vztah je symetrický)
Předmět NI-ESW může při kontrole studijních plánů nahradit předmět MI-SOC.16
Předmět NI-ESW nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět MI-SOC.16 (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Hana Kubátová
Přednášející:
Hana Kubátová, Miroslav Skrbek
Cvičící:
Miroslav Skrbek
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se specifiky vývoje programového vybavení pro vestavné systémy. Předmět studenta provází od základních technik programování v jazyce C a optimalizace kódu, přes řadu typických oblastí, jako je vývoj spolehlivého programového vybavení, vestavné operační systémy či zpracování signálu, až po sofistikované techniky vývoje vestavného programového vybavení kombinované s umělou inteligencí.

Požadavky:

Programování v jazyce C, základy vestavných systémů.

Osnova přednášek:

1. Specifika vývoje software pro vestavné systémy.

2. Programovací jazyky.

3. Optimalizace kódu s ohledem na spotřebu, cenu a výkon.

4. Vývoj spolehlivého software, ladění a testování.

5. Přerušení, kooperativní multitasking, RTOS.

6. Operační systémy ve vestavných systémech.

7. Zpracování signálu.

8. Programování DSP aplikací.

9. Software pro řídící aplikace.

10. Modelem řízený návrh. HW/SW co-design.

11. Programování průmyslových robotů.

12. Umělá inteligence ve vestavných systémech.

13. Vývoj autonomních systémů.

Osnova cvičení:

Laboratoře v předmětu jsou projektově orientované. Studentské projekty reflektují témata přednášek. Důraz je kladen na řízení projektu a studentské prezentační dovednosti.

Cíle studia:

Cvičení předmětu jsou projektově orientovaná. Témata studentských projektů reflektují témata v přednáškách. V projektech je rovněž kladen důraz na řízení projektu a zvyšování prezentačních dovedností studentů.

Studijní materiály:

[1] Hobbs, C. : Embedded Software Development for Safety-Critical Systems (1st Edition). Auerbach Publications, 2015. ISBN 978-1498726702.

[2] Fan, X. : Real-Time Embedded Systems: Design Principles and Engineering Practices. Newnes, 2015. ISBN 978-0128015070.

[3] Lynch, K. M. - Park, F. C. : Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University

Press, 2017. ISBN Cambridge University Press.

[4] ElAli, T. - Karim, M. A. : Continuous Signals and Systems with MATLAB. CRC Press, 2018. ISBN

978-1420054743.

[5] Dinwiddie, K. : Industrial Robotics.Cengage Learning (1st Edition). Delmar Cengage Learning, 2018. ISBN 978-1133610991.

[6] Moons, B. - Bankman, D. - Verhelst, M. : Embedded Deep Learning: Algorithms, Architectures and Circuits for Always-on Neural Network Processing. Springer, 2018. ISBN 978-3319992228.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6071606.html