Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-TES Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Stefan Ratschan
Přednášející:
Stefan Ratschan, Jiří Vyskočil
Cvičící:
Tomáš Kolárik, Stefan Ratschan, Jiří Vyskočil
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Lidstvo dnes má schopnost konstruovat systémy neuvěřitelné složitosti (např. vlaky, mikroprocesory, letadla). Náklady pro zvládání této složitosti a pro zajištění správného fungování jsou ale stále kritičtější. Důležitá metoda pro zvládání této složitosti je používání modelů, které popisují výhradně ty aspekty daného sytému, které jsou potřeba pro daný úkol. Dalším důležitým prvkem pro snížení nákladů na vývoj je automatizace analýzy takovýchto modelů. Teorie a algoritmy pro modelování a analýzu složitých systémů je obsahem tohoto předmětu.

Předmět je ekvivalentní s MI-TES

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1. Úvod do teorie systémů.

2. Logické základy.

3. Systémy a automaty.

4. Interagující systémové komponenty.

5. Temporální logika.

6. Testování, omezené ověřování modelů.

7. Omezené ověřování modelů a Booleovská splnitelnost.

8. Neomezené ověřování modelů.

9. Petriho sítě.

10. Časované automaty.

11. Modelování fyzikálního okolí.

12. Pravděpodobnostní modely.

13. Simulace a řízení modelů systémů.

Osnova cvičení:

Praktické procvičování aktuálně přednášených témat.

Cíle studia:

Studenti budou mít schopnost používat několik důležitých formalizmů pro modelování složitých systémů. Budou umět techniky pro automatickou analýzu takových modelů.

Studijní materiály:

1. Lee, E. A. - Seshia, S. A. : Introduction to Embedded Systems, A Cyber-Physical Systems Approach (2nd

Edition). MIT Press, 2017. ISBN 978-0-262-53381-2.

2. Clarke, E. M. - Henzinger, Th.A. - Veith, H. - Bloem, R. (Eds.) : Handbook of Model Checking. Springer,

2018. ISBN 978-3-319-10574-1.

3. Alur, R. : Principles of Cyber-Physical Systems. MIT Press, 2015. ISBN 978-0-262-02911-7.

Poznámka:

Předmět je ekvivalentní s MI-TES // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2215

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2215
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6115606.html