Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra materiálů

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
D14AEM Analytická elektronová mikroskopie
 
Předmět není vypsán
14AED1 Analýza experimentálních dat 1
 
Předmět není vypsán
14AED2 Analýza experimentálních dat 2
 
Předmět není vypsán
14ANP Analýza poruch
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
14ADYK Aplikovaná dynamika kontinua
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
D14ALM Aplikovaná lomová mechanika
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
14BPFI1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
14BPSM1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
14BPFI2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
14BPSM2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
14CHMA Charakterizace materiálů
 
česky Předmět není vypsán
14DPSM1 Diplomová práce 1
 
Předmět není vypsán
14DPSM2 Diplomová práce 2
 
Předmět není vypsán
14DYKO Dynamika kontinua
 
Předmět není vypsán
14DYLS Dynamika lineárních soustav
 
Předmět není vypsán
14EMECH Elastomechanika
 
Předmět není vypsán
14EME1 Elastomechanika 1
 
Předmět není vypsán
14EM1 Elastomechanika 1
 
česky Předmět není vypsán
14EM2 Elastomechanika 2
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
14EME2 Elastomechanika 2
 
Předmět není vypsán
14ELMI Elektronová mikroskopie
 
Předmět není vypsán
14ELM Elektronová mikroskopie
 
česky Předmět není vypsán
14EXME Experimentální mechanika
 
česky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
14EXM1 Experimentální metody 1
 
Předmět není vypsán
14EXM2 Experimentální metody 2
 
Předmět není vypsán
D14EXM2 Experimentální metody 2
 
Předmět není vypsán
14FAP Fraktografie a analýza poruch
 
Předmět není vypsán
D14FAP Fraktografie a analýza poruch
 
Předmět není vypsán
14FRAM Fraktografie a mikroanalýza
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
14FPU Funkční povrchové úpravy
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14FKO Fyzika kovů
 
česky Předmět není vypsán
14FKO2 Fyzika kovů 2
 
Předmět není vypsán
14FM1 Fyzikální metalurgie 1
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
14FYM1 Fyzikální metalurgie 1
 
Z,ZK 6 4 Předmět není vypsán
14FYM2 Fyzikální metalurgie 2
 
Z,ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
14FM2 Fyzikální metalurgie 2
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
14LME1 Lomová mechanika 1
 
Předmět není vypsán
14LM1 Lomová mechanika 1
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
14LM2 Lomová mechanika 2
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
14LME2 Lomová mechanika 2
 
Předmět není vypsán
D14MK Mechanika kontinua
 
Předmět není vypsán
D14MKP Metoda konečných prvků: teorie a praxe
 
Předmět není vypsán
14MMIM Mikromechanické a indentační metody
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
14MIP1 Miniprojekty 1
 
česky KZ 3 0P+2C Předmět není vypsán
14MIP2 Miniprojekty 2
 
česky KZ 3 0P+2C Předmět není vypsán
14NMR Nauka o materiálech pro reaktory
 
česky Předmět není vypsán
14NMAT Nauka o materiálu
 
Předmět není vypsán
14NAMA Nauka o materiálu
 
česky Předmět není vypsán
14NMA Nauka o materiálu
 
Předmět není vypsán
14NEDI Nedestruktivní diagnostika
 
Předmět není vypsán
14NDT Nedestruktivní diagnostika
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
14NEKO Nekovové materiály
 
Předmět není vypsán
14NEKM Nekovové materiály
 
česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
14PLA Plasticita
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
14PLAS1 Plasticita 1
 
Předmět není vypsán
14PLAS2 Plasticita 2
 
Předmět není vypsán
D14PMM Pokročilé mikromechanické metody charakterizace materiálů
 
česky Předmět není vypsán
14PME Počítačová mechanika
 
Předmět není vypsán
14PM Počítačová mechanika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14PMA Praktikum materiálů
 
česky Předmět není vypsán
14PMKP Praktikum metod konečných prvků
 
Předmět není vypsán
14PMKOP Praktikum metod konečných prvků
 
česky Předmět není vypsán
14PRS1 Pravděpodobnost a statistika 1
 
Předmět není vypsán
14PRS2 Pravděpodobnost a statistika 2
 
Předmět není vypsán
14VUSM1 Práce na výzkumném úkolu 1
 
Předmět není vypsán
14VUSM2 Práce na výzkumném úkolu 2
 
Předmět není vypsán
14PP Předdiplomní praxe
 
česky Z 4 2XT Předmět není vypsán
14PRAXE Předdiplomní praxe
 
Předmět není vypsán
14PRAX Předdiplomní praxe
 
Předmět není vypsán
14RPSM1 Rešeršní práce 1
 
Předmět není vypsán
14RPSM2 Rešeršní práce 2
 
Předmět není vypsán
14SEM Seminář
 
Předmět není vypsán
14SMT Seminář - moderní trendy v materálovém inženýrství
 
česky Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
14SFM Seminář fyziky materiálů
 
česky KZ 5 0P+4C Předmět není vypsán
14SVM Stavba a vlastnosti materiálů
 
Předmět není vypsán
14SAVM Stavba a vlastnosti materiálů
 
česky Předmět není vypsán
14TM Technická mechanika
 
česky Předmět není vypsán
14TEM Technická mechanika
 
Předmět není vypsán
D14TFP Teorie fázových přechodů
 
Předmět není vypsán
D14TFPM Teorie fázových přeměn
 
Předmět není vypsán
D14TP Teorie plasticity
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
14TSPO Teorie spolehlivosti
 
Předmět není vypsán
D14TSS Teorie spolehlivosti systémů
 
Předmět není vypsán
14TED Tvorba elektronických dokumentů
 
česky Předmět není vypsán
14VLN Vlnové jevy v pevných látkách
 
Předmět není vypsán
14VDM Vnitřní dymamika materiálů
 
česky Předmět není vypsán
14VDYM Vnitřní dynamika materiálů
 
Předmět není vypsán
D14VKEM Vybrané kapitoly experimentální mechaniky
 
česky ZK 13P+13L ZK 13P+13L Předmět není vypsán
D14VPFM Vybrané partie z fyzikální metalurgie
 
Předmět není vypsán
14ZZKOS Zkoušení a zpracování kovů a slitin
 
česky Předmět není vypsán
14ZZKS Zkoušení a zpracování kovů a slitin
 
Předmět není vypsán
D14ZEM Základy elektronové mikroskopie
 
Předmět není vypsán
14UNMA Únava materiálů
 
Předmět není vypsán
14UM Únava materiálů
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
14UAOB Úvod do analýzy obrazu
 
Předmět není vypsán
D14UF Úvod do fraktografie
 
Předmět není vypsán
D14SAV Šíření akustických vln v pevných látkách
 
ZK 2 ZK 2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14114.html