Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Charakterizace materiálů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14CHMA KZ 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Petr Haušild
Přednášející:
Petr Haušild, Karel Tesař
Cvičící:
Petr Haušild, Karel Tesař
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Předmět se skládá z přednášek, cvičení a společné diskuze o využití základních charakterizačních metod. Cílem předmětu je seznámit studenty s nejběžnějšími metodami v oblasti charakterizace materiálů, jejich výstupy a interpretací získaných dat. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů se zadanými aktuálními články z odborných časopisů věnujících se charakterizaci materiálů. Součástí předmětu jsou exkurze do experimentálních laboratoří katedry a spolupracujících institucí. Po absolvování předmětu by měl být posluchač schopen zvolit vhodnou charakterizační metodu pro konkrétní případ materiálu resp. vzorku a umět vyhodnotit získané výsledky.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Úvod do problematiky, příklady nezastupitelného použití charakterizace materiálů ve vědě a technice.

2. Mikroskopické metody (příprava vzorků, Světelná mikroskopie, 3D mikroskopie, SEM, TEM, AFM).

3. Spektroskopické metody (GDOES, SIMS, EDS, XRF, IR, Raman, XPS).

4. Difrakční metody (rtg, elektronová a neutronová difrakce).

5. Charakterizace mechanických vlastností.

6. Průmyslové využití charakterizace materiálů (kontrola kvality, optimalizace technologie výrobního procesu)

7. Prezentace studentů jimi zvolené charakterizační metody.

Klíčová slova: Charakterizace materiálů, Mikroskopie, Spektroskopie, Mechanické zkoušky, Kontrola kvality

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] K.S. Sharma, (ed.): Handbook of Materials Characterization, Springer, Švýcarsko, 2018.

[2] I. Kraus, J. Fiala: Elementární fyzika pevných látek, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2017.

[3] ASM Handbook: Volume 10, Materials Characterization.

Doporučená literatura:

[1] R. Cahn: Concise Encyclopedia of Materials Characterization 2nd Edition, Elsevier, 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6231606.html