Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do fraktografie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D14UF ZK
Garant předmětu:
Jan Siegl
Přednášející:
Hynek Lauschmann, Jan Siegl
Cvičící:
Hynek Lauschmann, Jan Siegl
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Metody studia lomových ploch,

2.Typy lomů,

3.Mikromechanismy porušování a jejich faktografické znaky,

4.Kvantitativní fraktografie,

5.Fraktografická rekonstrukce šíření únavových trhlin,

6.Strategie analýzy provozních poruch,

7.Příklady expertíz.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenta se základními poznatky o vazbě mikromorfologie lomových ploch na procesy vzniku nových povrchů účinkem vnějších i vnitřních faktorů působících na tělesa a jejich soustavy při exploataci inženýrských děl. Poskytnout úvodní informaci o smyslu, prostředcích a metodice fraktografického výzkumu procesů porušování mechanických soustav, včetně orientačního seznámení se základními laboratorními metodami.

Vytvořit předpoklady pro další samostatné studium a rozvoj experimentálních dovedností v oblasti faktografických analýz.

Studijní materiály:

Základní:

[1]ASM Handbook, Vol. 12, Fractography, ASM International, 6th.ed. 2009, 517 p.

[2]McEvily, A.J.: Metal Failures. John Wiley & Sons, Inc., New York 2002, 324 s.

[3]Koutský, J. - Jandoš, F. - Karel, V.: Lomy ocelových částí. Praha, SNTL 1976, 345 s

[4]Výzkumné zprávy KMAT FJFI ČVUT (příklady expertíz)

Doporučená:

[5]Koterazawa, R. ? Ebara, R. ? Nishida, S.: Fractography. Current Japanese Materials Research, Vol.6, Elsevier Applied Science, London and New York 1990, 317 s.

[6]Schijve, J.: Fatigue of Structures and Materials. Springer 2010, 218 s.

[7]Hull, D.: Fractography. Cambridge University Press 1999, 399 s.

[8]Dennies, D.P.: Failure Investigation. ASM International 2005, 218 s.

[9]http://www.matter.org.uk

[10]Separáty vybraných zahraničních publikací (kopie zajišťuje katedra).

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1375406.html