Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elastomechanika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14EMECH Z,ZK 4 4
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Předmět představuje stručný úvod do problematiky pevnosti a životnosti materiálů a konstrukcí, zejména pro studijní zaměření Fyzika a technika termojaderné fúze. Obecný výklad o napětí, deformaci a mechanických vlastnostech je podrobněji rozveden pro elastické tahové, ohybové, smykové a torzní namáhání prutů a nosníků. Ostatní klasické úlohy (rovinné úlohy, desky, skořepiny) jsou probrány pouze v přehledu. Předmět obsahuje i základní informace o vlivu plastických deformací, vrubů a trhlin a o statickém, únavovém a creepovém lomu.

Požadavky:

Fyzika - mechanika. Matematická analýza.

Osnova přednášek:

1. Napětí.

2. Deformace.

3. Základní mechanické vlastnosti.

4. Okrajové podmínky a uložení prutu.

5. Vnitřní statické účinky

6. Tah a tlak.

7. Válcová tlaková nádoba.

8. Ohyb prutu.

9. Staticky určité a neurčité nosníky.

10. Smykové napětí od posouvající síly.

11. Krut prutu s kruhovým průřezem.

12. Rovinné úlohy, desky a skořepiny - pouze základní pojmy a vztahy.

13. Vruby a trhliny - pouze základní pojmy a vztahy.

14. Základy plasticity

15. Houževnatý a křehký lom.

16. Únava materiálu

17. Tečení materiálu.

Osnova cvičení:

Cvičení je věnováno řešení praktických příkladů z okruhů vyložených v rámci přednášky.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní znalosti z pružnosti a pevnosti s ohledem na použití v běžné inženýrské praxi.

Schopnosti:

Být schopen v jednoduchých případech posoudit napjatost a deformaci a to zejména u prutů a nosníků. Rozumět základním problémům pevnosti a životnosti materiálů a konstrukcí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Oliva, V.: Technická mechanika - Elastomechanika. [Písemné podklady k přednáškám P-KMAT-804/10]. Praha, ČVUT-FJFI-KMAT, 2010, 65 s.

Doporučená literatura:

[2] Oliva, V.: Aplikovaná mechanika kontinua I - Elastomechanika. [Vysokoškolská skripta FJFI]. ČVUT v Praze 1982

[3] Sochor, M.: Strength of Materials. [Vysokoškolská skripta - FS]. Vydavatelství ČVUT 2000

[4] Mc.Evily, A.: Metal failures. John Wiley & Sons, Inc., New York 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24893805.html