Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do analýzy obrazu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14UAOB KZ 2 1P+1C
Garant předmětu:
Hynek Lauschmann
Přednášející:
Hynek Lauschmann
Cvičící:
Hynek Lauschmann
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Cílem přednášky je uvést posluchače do vybraných základních postupů zpracování a analýzy obrazu se zřetelem k aplikacím v materiálovém inženýrství. V souběžném cvičení jsou presentována řešení konkrétních úloh v prostředí Matlabu.

Požadavky:

Lineární algebra, matematická analýza, základy programování

Osnova přednášek:

1.Základní pojmy. Obrazové a datové formáty

2.Globální metody zpracování obrazu

3.Průchod obrazovou maticí po pixelech

4.Konvoluce a filtrace

5.Objekty a morfologické operace

6.Binarizace

7.Popis objektů 1: buňky. Související výpočetní prostředky

8.Popis objektů 2: vláknové struktury

9.Diskrétní 2D Fourierova transformace

10Registrace obrazu

11.Geometrické transformace

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: digitální representace obrazu, vybrané základní metody zpracování a analýzy obrazu, nástroje pro zpracování a analýzu obrazu v prostředí Matlabu.

Schopnosti: tvorba obrazových aplikací v prostředí Matlabu.

Studijní materiály:

Doporučená literatura

1.Hlaváč, V., Sedláček, M.: Zpracování signálů a obrazů, Skripta ČVUT Praha, Praha, 2001

2.Pratt W. K.: Digital Image Processing (3rd ed.), John Wiley, New York, 2001

3.Gonzales R. C. et al., Digital Image Processing using MATLAB, Prentice Hall, 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6237506.html