Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra betonových a zděných konstrukcí

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
1332E13 2E13 Advanced Design of Concrete structures
 
anglicky Předmět není vypsán
133AAC1 Advanced Analysis of Concrete Structures 1
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
133AAC2 Advanced Analysis of Concrete Structures 2
 
anglicky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
133ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
133AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
133ATK Aplikace teorie konstrukcí
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
133YATK Aplikace teorie konstrukcí
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
D33UBJ_EN Application of Concrete in Nuclear Facilities
 
anglicky Předmět není vypsán
D33FUZ Application of Fuzzy Set Theory in Civil Engineering
 
anglicky Předmět není vypsán
133ARST Architektura a statika
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D33KHK_EN Assessment of Existing Concrete and Masonry Structures
 
anglicky Předmět není vypsán
D33AIC_EN Automation in Concrete and Masonry Construction
 
anglicky Předmět není vypsán
D33AIC Automatizace v betonovém stavitelství a pro zdění
 
česky Předmět není vypsán
133BPRO Bachelor Project
 
anglicky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
133BAPZ Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
133BAPQ Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
133BAPC Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
133BAPK Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
133BAPR Bakalářská práce
 
česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
133BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
133YBBD Basis of Bridges Design anglicky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133BSBD Basis of Bridges Design anglicky ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
133YBEX Beton v extrémních podmínkách česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133BOKO Betonové a ocelové konstrukce česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
D33BZK Betonové a zděné konstrukce
 
česky Předmět není vypsán
133BK01 Betonové a zděné konstrukce 1 česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
133BK02 Betonové a zděné konstrukce 2 česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
133BZK1 Betonové a zděné konstrukce E česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
133BZE Betonové a zděné konstrukce E
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
133BZKE Betonové a zděné konstrukce E
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
133BZKQ Betonové a zděné konstrukce Q česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět je vypsán
133BZKV Betonové a zděné konstrukce V česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
133BZKZ Betonové a zděné konstrukce Z česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
133BZA1 Betonové a zděné konstrukce v arch. 1 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
133BZA2 Betonové a zděné konstrukce v arch. 2
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D33BEK Betonové konstrukce
 
česky Předmět není vypsán
133B03C Betonové konstrukce 3C česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
133B03D Betonové konstrukce 3D
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
133B03K Betonové konstrukce 3K česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
133B04C Betonové konstrukce 4C
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
133B04K Betonové konstrukce 4K
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
D33CHT Betonové konstrukce vystavené vysokým teplotám
 
česky Předmět není vypsán
D33BMO Betonové mosty
 
česky Předmět není vypsán
133BM1K Betonové mosty 1 česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
133BM01 Betonové mosty 1 česky Z,ZK 7 3P+3C Předmět není vypsán
133YBM2 Betonové mosty 2 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D33BOO Betonové ochranné obálky
 
česky Předmět není vypsán
D33EAC Betonové prvky raného stáří
 
česky Předmět není vypsán
133YBSV Betony speciálních vlastností
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D33BVN Bezpečnost při výbuchu a nárazu
 
česky Předmět není vypsán
133CASD Computer Aided Structural Design anglicky Z 2 1P+1C Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YCB Concrete Bridges
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D33BOO_EN Concrete Containment Buildings
 
anglicky Předmět není vypsán
D33BEK_EN Concrete Structures
 
anglicky Předmět není vypsán
133CM04 Concrete Structures 4
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D33CHT_EN Concrete Structures Exposed to High Temperatures
 
anglicky Předmět není vypsán
133CM01 Concrete and Masonry Structures 1 anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
133CM02 Concrete and Masonry Structures 2
 
anglicky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
133CM03 Concrete and Masonry Structures 3 anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D33DEG Degradace a trvanlivost betonových a zděných konstrukcí
 
česky Předmět není vypsán
D33NBK_EN Design Methods of Concrete Structures
 
anglicky Předmět není vypsán
D33DEG_EN Deterioration of Concrete and Masonry Structures
 
anglicky Předmět není vypsán
133DPP Diploma Project anglicky Z 30 24C Předmět je vypsán
133DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
133DISE Diplomový seminář česky Z 4 4C Předmět je vypsán
D33EAC_EN Early-age Concrete Members
 
anglicky Předmět není vypsán
D33EZB_EN Effect of Extreme Loadings on Concrete Structures
 
anglicky Předmět není vypsán
D33BVN_EN Explosion and impact safety
 
anglicky Předmět není vypsán
D33EZB Extrémně zatížené betonové konstrukce
 
česky Předmět není vypsán
D33FRC_EN Fibre Reinforced Concrete Composites
 
anglicky Předmět není vypsán
133FSTD Fundamentals of Structural Design
 
česky Předmět není vypsán
133FSTC Fundamentals of Structural Design - Concrete
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
D33KHK Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí
 
česky Předmět není vypsán
133KPST Konstrukce při provádění staveb
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
D33NBK Metody navrhování betonových konstrukcí
 
česky Předmět není vypsán
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
133YBKP Navrhování betonových konstr. na poč. česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
133YBKC Navrhování betonových konstr. na poč. C česky Z 2 2C Z 2 2C Předmět je vypsán
133NNK Navrhování nosných konstrukcí
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
133NNKB Navrhování nosných konstrukcí - beton česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
D33NZV Netradiční způsob vyztužení
 
česky Předmět není vypsán
133NKRB Nosné konstrukce R - Beton česky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
133YPMM Parametrické modelování mostů
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
133YPRK Poruchy a rekonstrukce betonových konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
133PSBZ Požární spolehlivost beton. a zděných konstrukcí česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
133DISZ Projekt
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
133PZ02 Projekt 2
 
česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
133P02C Projekt 2C česky KZ 6 4C Předmět je vypsán
133P03C Projekt 3C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
133P04C Projekt 4C česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
133YKPJ Projekt K česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
D33PRB Předpjatý beton
 
česky Předmět není vypsán
133RBZS Realizace beton. a zděných kostrukcí česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D33RBS Recyklace v betonovém stavitelství
 
česky Předmět není vypsán
D33RZM Rekonstrukce a zesilování betonových mostů
 
česky Předmět není vypsán
133YRZM Rekonstrukce a zesilování mostů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D33RBZ Rekonstrukce betonových a zděných staveb
 
česky Předmět není vypsán
D33STA Stabilita prutových a plošných konstrukcí
 
česky Předmět není vypsán
133SDP2 Structural Design Project 2 anglicky KZ 6 4C Předmět je vypsán
133SDP3 Structural Design Project 3 anglicky KZ 5 4C Předmět je vypsán
133SDP4 Structural Design Project 4
 
anglicky KZ 5 4C Předmět není vypsán
133YTB Technologie betonu česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D33TEB Technologie betonu - betony vyztužené vlákny
 
česky Předmět není vypsán
133YTBM Technologie výstavby a rekon. bet. mostů
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D33TSB Tenkostěnné a štíhlé betonové konstrukce
 
česky Předmět není vypsán
D33TK1 Teorie konstrukcí I
 
česky Předmět není vypsán
D33TK1_EN Theory of Structures I
 
anglicky Předmět není vypsán
D33UBJ Užití betonu v jaderných zařízeních
 
česky Předmět není vypsán
D33TFM Užití teorie fuzzy množin ve stavebnictví
 
česky Předmět není vypsán
D33FRC Vláknobetonové kompozity
 
česky Předmět není vypsán
133YVHB Vysokohodnotné betony
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D33LCA Životní cyklus betonových konstrukcí
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11133.html