Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Concrete Bridges

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133YCB Z,ZK 4 2P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět Betonové mosty je zaměřen na navrhování a výstavbu tohoto typu mostních konstrukcí. Přednášky jsou věnovány prostorovému uspořádání a vybavení silničních a železničních mostů, spodní stavbě mostů, účinkům a realizaci předpětí, typům betonových mostních konstrukcí a technologiím jejich výstavby. Cvičení jsou rozděleny do zajímavých témat a poskytují možnost aplikovat naučené zásady.

Požadavky:

PODMÍNKY UDĚLENÍ ZÁPOČTU

- Účast na cvičeních (2 nepřítomnosti omluveny)

- Odevzdání všech správně vyřešených úloh v řádném termínu

- Dodržení postupu vypracování a odevzdávání výsledků během semestru, u některých úloh vyžadovány konzultace a schválení dílčích výsledků, uzavření každé úlohy do 2 týdnů po zadání poslední části

-Vyplnění všech testů apod. v řádném termínu v rámci platformy Moodle včetně dosažení případného minimálního počtu bodů.

- Porušení těchto podmínek bude postihnuto neudělením zápočtu, popř. prací navíc, dodatečnými testy apod.

ZKOUŠKA

- Podmínky účasti: přihlášení ke zkoušce v KOSu, zápočet zapsaný v KOSu

-Zkouška písemná = test a příklady, celkem cca 2 hodiny + osobní účast na vyhodnocení (případné ústní dozkoušení)

- Hodnocení zkoušky: max. 100 bodů (70 test + 30 příklady/ zápočet) -

- Úspěšné uzavření zkoušky - podmínkou je získání v součtu minimálně 50 bodů, z každé dílčí části min. 40%.

Osnova přednášek:

Úvod do problematiky mostů

Mostní svršek, spodní stavba, základy a ložiska

Základy předpjatého betonu

Oblast proveditelnosti a uspořádání kabelů

Zatížení mostů

Globální a roštová analýza, příklad Zwettl

Metoda náhradní příhradové konstrukce

Deskové a nosníkové mosty

Spřažené betonové mosty

Integrované mosty

Komorové mosty a konstrukční metody: letmá betonáž a výsun

Osnova cvičení:

Koncepční návrh

Předpjatý nosník

Zatížení mostu

Příhradový systém

Integrovaný most

Výsun

Cíle studia:

Poskytnout přehled a základní znalosti o navrhování betonových mostů.

Studijní materiály:

Vše je k dispozici na moodle

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1100706.html