Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Navrhování nosných konstrukcí - beton

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133NNKB Z,ZK 4 2P+1C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Garant předmětu:
Martin Tipka
Přednášející:
Martin Tipka, Jitka Vašková
Cvičící:
Nicole Svobodová, Martin Tipka
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Obsahem předmětu jsou základy navrhování nosných betonových konstrukcí a metodika navrhování podle platných norem včetně stanovení účinků zatížení. Probírány jsou vlastnosti betonu, technologie výroby betonu a jeho zkoušení, vlastnosti betonářské výztuže a její spolupůsobení s betonem. Stěžejní částí výuky je navrhování a vyztužování železobetonových konstrukcí pro základní typy namáhání (ohyb, smyk, tlak s ohybem) a úvod do problematiky mezních stavů použitelnosti. Výuka navazuje na úvodní odborné předměty programu Stavební inženýrství (Stavební mechanika, Pružnost a pevnost, Stavební hmoty, Pozemní stavby).

Požadavky:

Požadovaná návaznost na předmět 132PRPE (Pružnost a pevnost).

Doporučená návaznost na předměty 124PSI1 (Pozemní stavby 1I) a 123SH01 (Stavební hmoty).

Předpokládají se základní znalosti stavební mechaniky - výpočet vnitřních sil na staticky určitých konstrukcích.

Osnova přednášek:

1. Zatížení stavebních konstrukcí

2. Druhy a základní vlastnosti betonu

3. Výztuž betonových konstrukcí

4. Zásady navrhování nosných konstrukcí, principy mezních stavů

5. Ohyb I - chování železobetonových prvků, napjatost, příčiny porušení

6. Ohyb II - moment únosnosti

7. Smyk - způsoby porušení, postup navrhování, smyková výztuž

8. Vyztužování železobetonových desek a trámů, výkresy výztuže, výkresy tvaru

9. Železobetonové sloupy a stěny - zásady navrhování, vyztužování

10. Namáhání N+M - posouzení únosnosti, interakční diagram

11. Mezní stavy použitelnosti - úvod, zjednodušené metody, ohybová štíhlost

12. Technologie betonu - složení, výroba, zkoušení, specifikace betonu

Osnova cvičení:

1. Výpočet zatížení - monolitická konstrukce

2. Výpočet zatížení - prefabrikovaná konstrukce

3. Návrh rozměrů konstrukčních prvků, skica tvaru

4. Výpočet zatížení a vnitřních sil desky a trámu

5. Návrh a posouzení výztuže desky

6. Výkres výztuže desky, návrh a posouzení ohybové výztuže trámů

7. Návrh a posouzení smykové výztuže trámů

8. Výkres výztuže trámu

9. Výkres tvaru

10. Návrh železobetonového sloupu

11. Posouzení železobetonového sloupu

12. Posouzení ohybové štíhlosti prvků

Cíle studia:

Cílem studia je získání základních poznatků týkajících se zatížení a chování betonových a železobetonových konstrukcí. Podmínkou pro navrhování konstrukcí je znalost základních mechanických vlastností materiálů (beton a výztuž). Z nich následně vyplývá odezva konstrukce na konkrétní typ namáhání. Předmět seznamuje posluchače s metodikou navrhování betonových a železobetonových prvků a tvorbou základní výkresové dokumentace betonových konstrukcí. Znalosti a dovednosti získané v předmětu jsou nutným základem pro navazující odborné předměty katedry betonových a zděných konstrukcí a konstrukční projekty.

Studijní materiály:

[1] Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06508-2.

[2] Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06916-5.

[3] Nilson, A.H., Darwin, D., Dolan. C.W.: Design of concrete structures. 14th Edition in SI Units. McGraw Hill Higher Education, 2011. ISBN 978-007-131139-7.

[4] Drbohlavová, L., Hanzlová, H.: Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1. Komentované příklady. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2013. ISBN 978-80-01-04888-7

[5] Procházka, J. a kol.: Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. ČBS Servis, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-903807-5-2.

[6] eBeton - Specialista na beton [online]. EBETON. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~tipkamar/vyuka.htm
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5539206.html