Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Betonové konstrukce 4C

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133B04C Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Prohloubení poznaků v oblasti navrhování železobetonových konstrukcí se zaměřením na tvorbu inženýrského cítění. V rámci tohoto předmětu jsou získány schopnosti rychlého odhadu rozložení nutné výztuže v železobetonových deskách obecného tvaru, schopnosti tvorby základního strut-and-tie modelu pro daný konstrukční detail, schopnosti navrhnout optimální množství výztuže v obecném bodě železobetonových desek a stěn obecného tvaru podle rozložení vnitřních sil získaných běžně dostupnými výpočetními programy. V rámci tohoto předmětu jsou ještě vysvětleny základní principy analýzu uvažující plastizování materiálu a vyztužování železobetonových základových konstrukcí.

Požadavky:

Docházka na cvičení (max. 2 neomluvené absence)

Včasné a správné vypracování zadaných úloh

Úspěšné složení zápočtu

Úspěšné složení zkoušky

Osnova přednášek:

1. Opakování, materiály, posouzení železobetonových prvků na účinky ohybového momentu a smyku

2. Návrh železobetonové desky na účinky kombinace ohybového a krouticího momentu v bodě

3. Návrh železobetonové desky obecného půdorysu s uvážením protlačení

4. Návrh železobetonové stěny obecného tvaru

5. Teorie plasticity a její aplikace na železobetonové konstrukce

6. Deformace železobetonových konstrukcí

7. Analýza železobetonových konstrukcí pomocí výpočetních programů

8. Strut-and-tie modely, princip a příklady

9. Nelineární výpočet železobetonových konstrukcí

10. Pravděpodobností přístupy při návrhu železobetonových konstrukcí

11. Základové konstrukce a průmyslové podlahy

12.Pokročilé železobetonové konstrukce

13. Pokročilé železobetonové konstrukce

Osnova cvičení:

1. Železobetonová deska

2. Železobetonová stěna

3. STM

Cíle studia:

Tvorba hlubokých znalostí a inženýrského citu pro návrh železobetonových konstrukcí, který usnadní v budoucí práci rychlý návrh a rychlou kontrolu při navrhovází za použití komerčních výpočetních programů.

Studijní materiály:

!J. Procházka a kol. Příklady navrhování betonových konstrukcí 1, Nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-903807-5-2

!M. Collepardi. Moderní beton, ČKAIT, 2009. ISBN 978-80-87093-75-7

Poznámka:
Další informace:
https://people.fsv.cvut.cz/~stembpet/133B04C/133B04C.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4923306.html