Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Diplomový seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133DISE Z 4 4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Jan Vítek
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Téma zadání je individuální, většinou souvisí s předpokládaným tématem Diplomové práce.

Požadavky:

Pravidelné konzultace, aktivní práce, zpracování zadaných úkolů

Osnova přednášek:

Předmět neprobíhá formou přednášek, jedná se o soubor individuálních konzultací.

Osnova cvičení:

Výuka probíhá formou osobních konzultací, dílčí úkoly a rozsah práce jsou na základě konzultací postupně upřesňovány

Cíle studia:

Prohloubení znalostí v oblasti podle volby zadání jako příprava na Diplomovou práci, studium odborné literatury a poznatků z realizací, příprava teoretické rešerše a variantních řešení , případně příprava na provedení experimentálního programu

Studijní materiály:

Podle charakteru zadání doporučí vedoucí práce

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24829405.html