Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

NMS P_AMSMN 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01BAPS Bayesovské principy ve statistice česky Předmět je vypsán
01MMD Matematické modelování dopravy česky Předmět je vypsán
01RAD Regresní analýza dat česky Předmět je vypsán
01SKE Spolehlivost systémů a klinické experimenty česky KZ 3 2+0 Předmět je vypsán
01TIN Teorie informace česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01NAH Teorie náhodných procesů ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
01VUAM1 Výzkumný úkol 1 Z 6 0+6 Předmět je vypsán
01VUAM2 Výzkumný úkol 2 česky KZ 8 0+8 Předmět je vypsán
01ZLMA Zobecněné lineární modely a aplikace česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023589-NMSPAMSM1.html