Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

PVP nav.komb.PL 21/22

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17W2AM Aplikace marketingových nástrojů v dopravě
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
21W2CR CRM
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
17W2FM Financování městské hromadné dopravy
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
21W2FM Finanční management letecké společnosti
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
15W2HS Historie silniční dopravy
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
14W2KI Kapitálové investování v dopravě a telekomunikacích
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
21W2LS Letové provozní služby
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
15W2MS Manažerská sociologie
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
21W2MC Modelování CNS systémů
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
21W2MS Modelování a simulace v letecké dopravě
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
15W2OZ Ochrana zdraví v dopravě a EU česky KZ 3 8B Předmět je vypsán
15W2PT Potraviny v dopravě
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
21W2PL Provozní aspekty letišť
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
21W2PP Právo a provoz v letecké dopravě
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
15W2SR Stylistika a rétorika
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
17W2SK Systémy městské a regionální kolejové dopravy
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
15W2TS Technik v současné společnosti
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
17W2RZ Řízení dopravních procesů
 
česky KZ 3 8B Předmět není vypsán
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022048-W2-NKPL_21_22.html