Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provozní aspekty letišť

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21W2PL KZ 3 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Provozní aspekty využití letišť. Umístění letiště a orientace dráhového systému. Kapacitní problematika letišť. Požadavky na odbavení letadel. Požadavky na odbavovací plochy. Zimní údržba a provoz letiště. Hasičské zabezpečení. Ochrana proti nezákonným činům. Dopravní napojení letiště. Ochrana životního prostředí.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je vysvětlit procesy na mezinárodních letištích probíhající podle mezinárodních leteckých předpisů.

Studijní materiály:

povinné:

Kazda, A. - Caves, R. E.: Airport Design and Operational. Elsevier. 2007

ICAO: Annex 14 (L14) - Letiště.

Norman, J. A. - Mumayiz, S. - Wright, P. H.: Airport Engineering: Planning, Design and Development of 21st Century Airports. 2011

doporučené:

Kerner, L., Kulčák, L., Sýkora, V.: Provozní aspekty letišť. Vydavatelství ČVUT. Praha. 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3109306.html