Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Právo a provoz v letecké dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21W2PP KZ 3 8B česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Vývoj leteckého práva. Základní mezinárodní úmluvy. Mezinárodní organizace v civilním letectví. Legislativa EU. Státní správa v civilním letectví a legislativní proces v ČR. Mezinárodní obchodní letecká dohoda. Usnadnění formalit v letecké dopravě. Odpovědnost leteckého dopravce. Přeprava nebezpečného zboží.

Požadavky:

Základní znalost leteckého práva a organizací civilního letectví.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s právní regulací mezinárodního civilního letectví. Poskytnout základní přehled mezinárodních úmluv a legislativy EU v oblasti civilního letectví. Vysvětlit povinnosti leteckého dopravce provozujícího mezinárodní obchodní leteckou dopravu v návaznosti na probírané legislativě.

Studijní materiály:

povinné:

Čapek, J. - Klíma, R. - Zbíralová, J.: Civilní letectví ve světle práva. LexisNexis CZ. Praha. 2005

Průša, J. a kol.: Svět letecké dopravy. Praha. 2007

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Úmluva o mezinárodním civilním letectví sjednána v Chicagu dne 7. prosince 1944 (Zákon č. 147/1947 sb.)

doporučené:

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, (Zákon č. 123/2003 Sb. m.s.)

Úmluva o mezinárodním civilním letectví sjednána v Chicagu dne 7. prosince 1944 (Zákon č. 147/1947 Sb.)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3109706.html