Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letové provozní služby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21W2LS KZ 3 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Struktura vzdušného prostoru u nás a ve světě. Seznámení se stanovišti LPS v ČR. Praktické ukázky řízení na stanovištích TWR, APP a ACC. Historie LPS v USA a Československu. Financování LPS a výcvik řídících letového provozu. Budoucí vývoj poskytování LPS.

Požadavky:

- předmět bude zakončen testem, který bude hodnocen dle Článku 11 Studijního a zkušebního řádu ČVUT a na jeho základě bude udělen kz

- veškeré materiály a informace k předmětu budou k dispozici v Moodlu

- účast na přednáškách není povinná

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět má za úkol seznámit studenty s praktickými aspekty poskytování LPS v návaznosti na struktuře českého vzdušného prostoru. Dalším cílem je pochopení historického vývoje ATS v návaznosti na zajištění bezpečnosti letového provozu. Rozbor některých významných incidentů a nehod, jež měly významný vliv na změnu konceptu poskytování LPS.

Studijní materiály:

Letecké předpisy řady L

Letecký předpis L11

ICAO Doc. 4444

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3107406.html