Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán PL nav.komb.21/22

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NKPL 21/22 1.sem.nav.komb.PL v 21/22 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
30
2.S.NKPL 15/16 2.sem.nav.komb.PL (od) 15/16 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
24
3.S.NKPL 19/20 3.sem.nav.komb.PL (od) 19/20 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
24
4.S.NKPL 17/18 4.sem.nav.komb.PL (od) 17/18 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
4
XNDPPLK 16/17 Diplomová práce nav.komb.PL (od)16/17 V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
18
XNSPLK 16/17 Seminář k DP nav.komb.PL (od)16/17 V této skupině musíte získat 8 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
8
Minimální počet kreditů 108
Povinně volitelné předměty
W2-NKPL 21/22 PVP nav.komb.PL 21/22 V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022048.html