Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Studijní plán PL nav.komb.21/22

Studijní program: Technika a technologie v dopravě a spojích Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S.NKPL 21/22 1.sem.nav.komb.PL v 21/22 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
30
2.S.NKPL 15/16 2.sem.nav.komb.PL (od) 15/16 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
24
3.S.NKPL 19/20 3.sem.nav.komb.PL (od) 19/20 V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
24
Minimální počet kreditů 78
Povinně volitelné předměty
W2-NKPL 21/22 PVP nav.komb.PL 21/22 V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 30
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 6. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022048.html