Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Finanční management letecké společnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21W2FM KZ 3 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Finanční management je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), které jsou nezbytné k dosažení podnikatelských cílů organizace.

- vykonavateli managementu jsou lidé

- management je obecná disciplína (různé druhy organizací)

- lze jej aplikovat na různé organizační úrovně

- manažerská činnost by měla směřovat k úspěšnosti

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

viz karta předmětu

Osnova cvičení:

Cvičení jsou zaměřena na praktickou aplikaci teoretických poznatků v rámci konkrétních příkladů a modelových situací. Student si procvičí orientaci a ziskávání informací z finančních výkazů, používání daných finančních informací při výpočtech ukazatelů a finanční analýzy podniku.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta s finančním managementem, naučit ho orientovat se v podnikových finance, pracovat s finančními výkazy a ukazateli, pracovat s finančními zdroji, naučit ho základy finančního plánování a tvorbu finančních modelů, základy kontrolingu.

Studijní materiály:

Podnikové finance v teorii a praxi, Milan Hrdý a kolektív, Wolters Kluwer

Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem, Dana Kubíčková; Irena Jindřichovská, C.H.Beck

Finanční management, Irena Jindřichovská, C.H.Beck

Finanční management, Hrdý Milan, Strouhal Jiří, Institut certifikace účetních

Prezentace

Poznámka:
Další informace:
není
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6852606.html