Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Doporučený průchod studijním plánem Specializace Management energetiky a elektrotechniky - doporučený průchod studiem

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Management energetiky a elektrotechniky 2018

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z
2018_MEEMH Humanitní předměty 5 povinný předmět programu
B1M15IAP Inženýrské aplikace Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
B1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět programu
B1M14SSE Strojní struktury elektráren Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
B1M16FIU Finanční účetnictví Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět zaměření

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět programu
B1M16EVE Ekonomika výroby energie Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět zaměření
B1M16FIM1 Finanční management Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět zaměření
B1M16MAR Marketing Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět zaměření
B1M16OVY Operační výzkum Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět zaměření
2018_MEEMPV2 Povinně volitelné předměty specializace 15 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B1MPROJ Projekt magisterský Z 5 0p+4s Z povinný předmět programu
B1M16EKL Ekologie a ekonomika Z,ZK 5 3P+1S Z povinný předmět zaměření
B1M16MES Management energetických soustav Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět zaměření
B1M16MNR Manažerské rozhodování Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět zaměření
2018_MEEMPV2 Povinně volitelné předměty specializace 15 povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 22s L povinný předmět programu
B1M16EKM Ekonometrie a ekonomické aplikace Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět zaměření
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod959625025405.html