Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Marketing

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M16MAR Z,ZK 5 2P+2S česky

Úspěšné absolvování předmětu B1M16MAR je podmínkou pro zápis na předmět B1M16MAS1.

Zapsání předmětu B1M16MAR musí předcházet před zapsáním předmětu B1M16MAS (případně i ve stejném semestru)

Garant předmětu:
Ondřej Pešek
Přednášející:
Ondřej Pešek
Cvičící:
Ondřej Pešek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Výuka je zaměřena na vysvětlení podstaty, metod a systému marketingu včetně jeho využití v praxi s přihlédnutím k vývojovým tendencím.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/marketing

Osnova přednášek:

1. Management a marketing, vývoj a změny paradigmat

2. Marketingová koncepce řízení firmy, postavení marketingu vůči ostatním činnostem firmy

3. Marketingový výzkum

4. Chování poptávajících a segmentace trhu

5. Strategické marketingové plánování

6. Analytické metody strategického plánování

7. Marketingový mix

8. Výrobková, sortimentní a servisní politika

9. Inovace, diferenciace, variace

10. Kontraktační politika, tvorba cen

11. Marketingová komunikační politika, nástroje a integrovaná komunikace

12. Volba odbytových cest a prodej

13. Volba marketingových strategií v různých situacích (trh služeb, nové a globální trhy)

14. Marketingový kontroling a audit, vývojové tendence marketingu

Osnova cvičení:

1.Manažerský kruh, nástroje managementu

2.Koncepce managementu, marketingová koncepce

3.Marketingový výzkum - formy, metody

4.Volba metody výzkumu

5.Dotazování, hodnocení výsledku

6.Analýza silných a slabých stránek

7.Cyklus životnosti výrobku

8.Výrobkové portfolio

9.Výrobková politika firmy

10.Cenová politika

11.Volba reklamního prostředku

12.Marketingová strategie, marketingový mix

13.Závěrečný test

14.Hodnocení, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Tomek, G., Vávrová, V.: Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-042-3

2. Tomek, G., Vávrová, V.: Vize tržního úspěchu, Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7421-071-3

3. Tomek, G., Vávrová, V.: Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. Praha: C. H. Beck 2009. ISBN 978-80-7400-098-0

4. Kotler, P., Keller, K. L.: Marketing management. 14. rozš. vydání, Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247- 4150-5

5. Kotler, P., Keller, K. L: Marketing Management. 14th Edition, Prentice-Hall Inc. 2011. ISBN-10: 0132102927

6. Lilien, G.L., Rangaswamy A., De Bruyn, A.: Principles of Marketing Engineering, 2nd Edition, State College PA, 2013. ISBN 9780985764807

7. Tomek G., Vávrová V., Vašíček, J.: Marketing v energetice, Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 978-80-247-0370-X

8. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 978-80-247-0053-0

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A4-205
Pešek O.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4712806.html