Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Management energetických soustav

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M16MES Z,ZK 5 2P+2S česky
Přednášející:
Tomáš Králík, Oldřich Starý (gar.), Jaromír Vastl
Cvičící:
Tomáš Králík, Oldřich Starý (gar.), Martin Horák, Lukáš Janota
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět studenty seznamuje s principy fungování trh s elektřinou, plynem a ostatními formami energie, s vlivem regulace na ceny energií, se zúčastněnými subjekty trh s energiemi, s problematikou řízení soustavy a v návaznosti na to s obchodováním s přeshraničními kapacitami.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Trhy s elektřinou, s plynem a teplem

2. Subjekty, legislativa, regulace

3. Obchodování s elektřinou

4. Obchod s ostatními formami energie

5. Marginální náklady, měrné tržby pro elektřinu

6. Tvorba regulovaných i neregulovaných cen, tarify

7. Řízení přenosové soustavy, podpůrné a systémové služby

8. Market coupling a market splitting, obchodování s přeshraničními kapacitami

9. Praktické ukázky řízení soustavy a obchodování s elektřinou

10. Ekonomická efektivnost energetické soustavy

11. Nové trendy v řízení rozvodných soustav

12. Teplárenství ? systémové aspekty

13. Deriváty a jištění rizik pro výrobu a dopravu elektřiny

14. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006

Steven Stoft: Power System Economics-Designing Markets for Electricity ISBN: 978-0-471-15040-4, 2002

Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014

Ibler Z. a kol.: Energetika - technický průvodce 1. díl, BEN, 2002

Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech - technický pruvodce 2. díl, BEN

Studijní materiály jsou na:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-energet-soustav

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M16MES
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost JP:B5-576
Starý O.
Králík T.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
místnost JP:B5-576
Králík T.
Janota L.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4714006.html