Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Ekonomika elektroenergetiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M16EKE1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Tomáš Králík (gar.), Oldřich Starý (gar.), Jiří Vašíček
Cvičící:
Tomáš Králík (gar.), Lukáš Janota, Adam Kubín, Jiří Vašíček
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s ekonomickými aspekty fungování elektroenergetiky. Probírají se otázky hospodaření energetických firem a náklady, vznikající v procesu výroby, přenosu a distribuce elektřiny. Student je seznámen s principy tržních mechanismů, se strukturou a tvorbou regulovaných i neregulovaných cen pro zákazníky. Součástí výuky jsou ekonomické souvislosti obnovitelných zdrojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Uspořádání elektroenergetiky ČR, energetická legislativa a trh s elektřinou.

2. Výnosy, náklady, zisk a jeho rozdělení.

3. Finanční výkazy - výsledovka, výkaz peněžních toků, ukazatelé hospodaření firmy.

4. Kritéria ekonomického hodnocení energetických investic.

5. Marginální náklady, náklady výroby elektřiny.

6. Náklady přenosu a distribuce elektřiny, podpůrné a systémové služby.

7. Úspory energie a ekonomika vytápění.

8. Regulace v energetice, metody regulace cen.

9. Ceny a tarify v elektroenergetice, tarifní systémy.

10. Obchodování s elektřinou, postavení výrobce a zákazníka.

11. Ekologie a energetika, význam a úloha OZE.

12. Teplárenství, struktura odvětví, náklady a ceny.

13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR v mezinárodních souvislostech.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Formy podnikání v energetice, organizační uspořádání energetiky ČR.

2. Zdroje a dopravní systémy v energetice.

3. Struktura nákladů v energetice.

4. Zadání semestrálního projektu, výběr týmů. Zisk a cash flow, formy a zdroje financování energetických podniků.

5. Výpočtové metody ekonomického hodnocení energetických investic.

6. Příklady hodnocení ekonomické efektivnosti.

7. Náklady výroby různých typů výroben elektřiny, distribuce.

8. Konzultace semestrální práce.

9. Náklady na energii v domácnosti, ekonomika úspor energie. Konzultace semestrální práce.

10. Ekonomika obnovitelných zdrojů elektřiny, výpočet minimální ceny, dotace a podpory.

11. Konzultace semestrální práce.

12. Test.

13. Odevzdání a prezentace semestrální práce

14. Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7

Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011

Projected Costs of Generating Electricity, IEA, 2010, ISBN 978-92-64-08430-8, dostupné na www.iea.org/publications/freepublications

Beggs, C., Energy: Management, Supply and Conservation, Taylor & Francis, 2012

Doležal J., Šťastný J., Špetlík J., Bouček S., Brettschneider Z.: Jaderné a klasické elektrárny. Praha, ČVUT, 2011, ISBN 9788001049365

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A4-205
Králík T.
Janota L.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna
St
Čt
místnost T2:C3-52
Vašíček J.
11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-52
místnost JP:B5-576
Králík T.
Kubín A.

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna
místnost JP:B5-576
Králík T.
Kubín A.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Jugoslávských partyzánů 3
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5603806.html