Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Operační výzkum

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M16OVY Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Knápek
Přednášející:
Martin Beneš, Jaroslav Knápek
Cvičící:
Martin Beneš, Jaroslav Knápek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Studenti se seznámí s charakteristikou operačního výzkumu a vybranými optimalizačními modely, jako jsou lineární programování, dopravní problém, celočíselné lineární programování, základy teorie grafů a optimalizací na grafech, základy simulačních modelů a síťovou analýzou (CPM, PERT),

Požadavky:

viz: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1902

Osnova přednášek:

1. Úvod, charakteristika disciplíny

2. Podstata modelování a úloha modelů v manažerské praxi

3. Lineární programování - úvod, grafické řešení

4. Lineární programování - simplexová metoda

5. Lineární programování - dualita

6. Lineární programování - citlivostní a parametrická analýza

7. Dopravní problém - užití, metody řešení

8. Celočíselné lineární programování

9. Grafy - základní pojmy, matematická reprezentace grafů

10. Optimalizace na grafech

11. Síťová analýza - metody CPM a PERT

12. Síťová analýza - analýza zdrojů, analýza nákladů

13. Simulační modely a metoda Monte Carlo

14. Generátory náhodných čísel

Osnova cvičení:

1. Úvod, úlohy matematického programování, Lagrangeova metoda

2. Grafické řešení úloh lineárního programování

3. Typické úlohy lineárního programování v praxi

4. Simplexová metoda

5. Dualita v lineárním programování, citlivostní analýza úloh lineárního programování

6. Softwarová podpora řešení úloh lineární programování

7. Dopravní problém

8. Celočíselné lineární programování - metoda větvení a mezí

9. Grafy, optimalizace na grafech

10. Síťová analýza - CPM, PERT

11. Síťová analýza - analýza zdrojů

12. Generování náhodných čísel, Monte Carlo simulace

13. Test

14. Rezerva, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Dudorkin, J.: Operační výzkum. Skripta ČVUT, Praha 1991

2. Jablonský J.: Operační výzkum - kvantitativní metody pro ekonomické rozhodování. Professional publishing 2002

3. Kořeenář V. a kol.: Optimalizační metody 1. SEPTIM TISK Příbram 2003

4. Hillier F., Lieberman G.: Introduction to Operations Research. McGraw-Hill 2001

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1902
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:A3-415
Knápek J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna 13116
místnost T2:A3-415
Beneš M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Cvičebna 13116
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4713106.html