Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inženýrské aplikace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M15IAP Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Kyncl
Přednášející:
Jan Kyncl
Cvičící:
Jan Kyncl, Miroslav Müller, Jan Rimbala, Lavr Větoškin, Jan Votava
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Cílem předmětu je získat přehled o řešení základních matematických problémů vyskytujících se v technické praxi pomocí počítačových algebraických systémů.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1.Analytická a numerická řešení technických úloh, příklady z elektrotechniky.

2.Finitní a numerická řešení soustav lin. rovnic, příklady z elektrických obvodů.

3.Numerická řešení nelineárních rovnic a jejich soustav, load flow.

4.Volné a vázané extrémy funkcí více proměnných, přehled používaných metod.

5.Řešení přeurčených soustav rovnic, lineární regrese.

6.Nelineární regrese, proklady funkcí.

7.Interpolace, využití interpolace v technické praxi a pro řešení rovnic.

8. Numerická kvadratura, ukázka určení energie z časového průběhu výkonu.

9.Numerické metody řešení ODE.

10.Vlastní čísla a vektory matic, souvislost se stabilitou lin. dynamických systémů.

11.Základní úlohy na PDE v silnoproudé praxi (tepelná a difúzní rovnice, rovnice elmag. pole), metoda sítí a Schmidtova metoda pro parabolické rovnice.

12.Ukázky zpracování signálů, určení Fourierovy řady.

13.Ukázky zpracování signálů, určení frekvence a synchrofázorů.

14.Rezerva.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

DETTMAN, J. Matematické metody ve fyzice a technice. Praha: Academia, 1970, 355 s.

JAN HAMHALTER, Jaroslav Tišer. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Vyd. 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3356-2.

JAN HAMHALTER, Jaroslav Tišer. Integrální počet funkcí více proměnných. Vyd. 2. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-010-3357-0.

OLŠÁK, Petr. Úvod do algebry, zejména lineární. Vyd. 1. Praha: FEL ČVUT v Praze, 2007. ISBN 978-800-1037-751.

www.powerwiki.cz

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M15IAP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C3-340
Kyncl J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
Čt
místnost T2:F1-109
Kyncl J.
Müller M.

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
místnost T2:F1-109
Kyncl J.
Müller M.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315
místnost T2:F1-109

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Výpočetní lab.315

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4631006.html