Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Jakost a spolehlivost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M13JAS1 Z,ZK 6 2P+2C česky
Garant předmětu:
Pavel Mach
Přednášející:
Denis Froš, Pavel Mach
Cvičící:
Denis Froš, Pavel Mach, Martin Molhanec
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Pojmy a definice z oblasti jakosti a spolehlivosti a jejího řízení, filosofie jakosti, systémy řízení jakosti ve světě. Spolehlivost jako součást jakosti. Základní pojmy z oblasti spolehlivosti, základní rozdělení užívaná ve spolehlivosti a jejich charakteristiky a aplikace. Spolehlivost prvků a systémů, výpočet spolehlivosti systémů metodou kompozice a dekompozice a metodou seznamu. Zálohování teplou a studenou zálohou, typy teplých a studených záloh. Základní statistické metody a nástroje spojené s řízením jakosti, manažerské nástroje pro řízení jakosti. Techniky FMEA a QFD, dům jakosti. Způsobilost procesu. Taguchiho ztrátová funkce. Audity. Statistická přejímka.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1M13JAS

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M13JAS

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky, vybraných studijních materiálů (viz Moodle) a látky probrané ve cvičeních.

Osnova přednášek:

1.Pojmy z problematiky jakosti. Systémy jakosti užívané ve světě. Certifikace dle ISO 9000.

2.Systém Six Sigma, princip, základní nástroje, zavádění. Faktorové experimenty.

3.Vytvoření matematického modelu pomocí faktorových experimentů. Optimalizace modelů.

4.Sedm Ishikawových nástrojů řízení jakosti. Regulační diagramy. Diagramy CUSUM a EWMA.

5.Taguchiho ztrátová funkce a ortogonální oblasti. Koeficienty způsobilosti. Poka Yoke. FMEA.

6.Statistická přejímka pro data získaná měřením a porovnáním. Štíhlá výroba.

7.Brainstorming. Benchmarking. Re-engineering. Náklady na jakost. Nové nástroje. Audity.

8.Základní pojmy ze spolehlivosti. Spolehlivost prvků a systémů. Životní cyklus. Typy poruch.

9.Typy rozdělení užívané ve spolehlivosti a jejich vlastnosti. Q-Q diagram. Box-plot diagram.

10.Základy teorie spolehlivosti. Spolehlivost sériového a paralelního řetězce prvků a zařízení

11.Kompozice a dekompozice. Metoda seznamu a minimálních úspěšných cest

12.Intenzita poruch, intenzita oprav, pohotovost, koeficient využití a prostojů. Interval spolehlivosti.

13.Konfidenční interval střední doby mezi poruchami. Doba sledování. Studená a teplá záloha.

14.Strom poruch, jeho konstrukce a jeho kvalitativní a kvantitativní řešení.

Osnova cvičení:

1.Příklady systémů řízení jakosti. Náklady spojené s nízkou jakostí, náklady na řízení jakosti. Struktura příručky jakosti.

2.Zadání týmových projektů. Struktura případové studie.

3.Práce nad případovou studií.

4.Praktické použití teorie tolerancí. Praktické použití matematického vyrovnání.

5.Příklady na použití rozdělení pro diskrétní proměnnou ve spolehlivosti.

6.Příklady na použití rozdělení pro spojitou proměnnou ve spolehlivosti.

7.Příklady kompozice a dekompozice systému. Metoda seznamu.

8.Testování normality pomocí programu QC Expert, test šikmost-špičatost. Použití exploratorní analýzy.

9.Zrychlené testování spolehlivosti.

10.Vypracování případové studie

11.Vypracování případové studie.

12.Vypracování případové studie.

13.Obhajoby projektů.

14.Obhajoby projektů. Zápočet.

Cíle studia:

Student se seznámí se základními systémy řízení jakosti a spolehlivosti a charakteristikami těchto parametrů. Naučí se základním postupům při výpočtu parametrů jakosti a spolehlivosti a používání základních nástrojů pro řízení těchto parametrů.

Studijní materiály:

1.David L. Goetsch, Stanley Davis. Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality. Pearson Education, 2012

2. Montgomery. D. C. Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley & Sons. 2012, 17th edition

3. D. C. Summeras. Quality mangements. Prentice Hall. 2008

4. Pyzdek, T., Keller, P.: The Six Sigma Handbook, McGraw-Hill, 2014

5. Breyfogle III, F. W. Implementing Six Sigma. New York: John Wiley & Sons. 1999

6. Tošenovský, J., Noskievičová, D. Statistické metody pro zlepšování jakosti. Ostrava: Montanex. 2000

Poznámka:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M13JAS1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C4-264
Molhanec M.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator 264
místnost T2:C4-264
Molhanec M.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laborator 264
Čt
místnost T2:C4-264
Molhanec M.
12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator 264
místnost T2:C3-51
Mach P.
Froš D.

14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-51

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5586506.html