Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Specializace Elektrické pohony - doporučený průchod studiem

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrické pohony 2018

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z
B1M15IAP Inženýrské aplikace Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
B1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět programu
B1M14SSE Strojní struktury elektráren Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
B1M13EKP Ekologie a materiály Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět zaměření
B1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět zaměření

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět programu
B1M14DEP Digitální řízení elektrických pohonů Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět zaměření
B1M15TVN Technika vysokých napětí Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět zaměření
B1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět zaměření
2018_MEEMPV1 Povinně volitelné předměty specializace 10 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
2018_MEEMH Humanitní předměty 5 povinný předmět programu
B1MPROJ Projekt magisterský Z 5 0p+4s Z povinný předmět programu
B1M13ASS Aplikace solárních systémů Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět zaměření
B1M14EPT1 Elektrické pohony a trakce Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět zaměření
B1M14ESP Elektrické stroje a přístroje Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět zaměření
B1M15PRE1 Přenos a rozvod elektrické energie Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět zaměření

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 22s L povinný předmět programu
2018_MEEMVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod959337157105.html