Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Ekologie a materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M13EKP Z,ZK 5 2P+2L česky
Korekvizita:
Přednášející:
Ivan Kudláček (gar.), Branislav Dzurňák, Eva Horynová, Jan Weinzettel
Cvičící:
Ivan Kudláček (gar.), Branislav Dzurňák, Michael Fridrich, Eva Horynová, Anna Pražanová, Petr Veselý, Jan Weinzettel
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Elektrotechnické technologie z pohledu ekologie. Ekologické hodnocení jednotlivých druhů povrchových ochran. Ekologické aspekty ochranných systémů používaných v elektrotechnice. Prognózování ekologických dopadů elektrotechnické výroby. Ekodesignový návrh elektrotechnického výrobku. Zásady pro návrh el. výrobku do ztížených provozních prostředí. Likvidace elektrotechnického odpadu.

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat projekt se zaměřením na úpravu el. zařízení do ztíženého provozního prostředí.

Osnova přednášek:

1. Ekologické aspekty elektrotechnické výroby

2. Vliv průmyslových výrob na základní ekologické faktory.

3. Průmyslová výroba jako zdroj plynných exhalátů.

4. Průmyslová výroba jako zdroj odpadních vod.

5. Průmyslová výroba jako zdroj odpadů.

6. Degradační působení provozního prostředí.

7. Korozní znehodnocování.

8. Fotochemická degradace.

9. Degradační působení prachu.

10. Degradační působení vlhkosti

11. Ekologie a jakost

12. Ekologicky orientované řízení podniku (EMS, EIA).

13. Ekologicky šetrný výrobek, ekodesign.

14. Vztahy mezi ekologií a ekonomií

Osnova cvičení:

1. Seznámení se s programem cvičení.

2. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.

3. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.

4. Technologicko materiálový rozbor el. výrobku.

5. Ideový rozklad zadaného výrobku.

6. Ideový rozklad zadaného výrobku.

7. Seznámení se s programem GaBi.

8. Seznámení se s programem GaBi.

9. Práce na projektu.

10.Práce na projektu.

11.Prezentace semestrální práce.

12.Prezentace semestrální práce.

13.Prezentace semestrální práce.

14.Zápočet.

Cíle studia:

Získat základní znalosti o ekologicky nezávadných technologiích a úpravě el. zařízení do ztížených prostředích.

Studijní materiály:

Guinée J., B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers Dordrecht, the Netherlands, 2002

Kudláček I.: Úprava elektrotechnických zařízení do ztížených provozních prostředí, Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-03304-X 2005

Kreislová K.: Dočasná protikorozní ochrana, SVUOM s.r.o. 2008, ISBN 978-80903933-2-5

Kočí V.: Posuzování životního cyklu, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-42-5

Kompendium ochrany kvality ovzduší, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-38-8

Poznámka:

Ecology of materials and processes Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M13EKP
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C3-340
Kudláček I.
Weinzettel J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
místnost T2:C3-340
Kudláček I.
Weinzettel J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
Čt
místnost T2:C4-264

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laborator 264
místnost T2:E1-2
Dzurňák B.
Weinzettel J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:C4-264
Dzurňák B.
Weinzettel J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator 264
místnost T2:E1-2
Dzurňák B.
Veselý P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:C4-264
Dzurňák B.
Veselý P.

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator 264

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5627206.html