Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení a regulace elektrických pohonů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M14REP Z,ZK 5 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B1M14REP je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Radek Havlíček, Evžen Thöndel
Cvičící:
Jan Bauer, Radek Havlíček, Evžen Thöndel
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky teorie spojitého řízení elektrických pohonů a výkonových měničů. V průběhu semestru jsou probrány základy zpětnovazebního řízení, přenosy systému, určování stability systému včetně typů regulátorů a metod jejich ladění.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Regulované soustavy

2.Dynamické soustavy

3.Lineární soustavy

4.Zpětnovazební soustavy

5.Bloková schémata regulovaných soustav

6.Přenosová funkce

7.Analýza v kmitočtové oblasti

8.Stabilita zpětnovazebních soustav

9.Syntéza v kmitočtové oblasti, PID

10.Stavový prostor

11.Stavový popis soustavy

12.Řiditelnost a pozorovatelnost

13.Stavové zpětnovazební řízení

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod

2. Modelování - Matlab

3. Modelování - vytváření modelu a typycké modelu el. motorů

4. Frekvenční charakteristiky

5. Měřění charakteristik elektrických motorů pro semestrální práci

6. Semestrální práce - konzultace

7. Semestrální práce - konzultace

8. Vyrovnávací hodina přednášky/cvičení

9. Zadání druhé semestrální práce - Regulátory

10. Semestrální práce - konzultace

11. Semestrální práce - konzultace

12. Zápočtový test

13. Zápočet, zhodnocení předmětu

14. Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

G. F. Franklin., Feedback Control of Dynamic Systems (7th edition)

BALÁTĚ, Jaroslav. Automatické řízení. 2. přeprac. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-148-9.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M14REP
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C2-86
Havlíček R.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna
místnost T2:A4-305
Havlíček R.
Thöndel E.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Cvicebna
místnost T2:H1-26
Havlíček R.
Thöndel E.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laborator
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4689506.html