Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Elektrotechnika, energetika a management - Elektrické pohony 2018

Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Specializace Elektrické pohony - doporučený průchod studiem
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_MEEMDIP Diplomová práce - Diploma Thesis V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
25
2018_MEEMH Humanitní předměty V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
2018_MEEMP Povinné předměty programu V této skupině musíte získat 31 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
31
Minimální počet kreditů 61
Povinné předměty zaměření
2018_MEEMPPS1 Povinné předměty profilující specializace V této skupině musíte získat 15 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
15
2018_MEEMPS Povinné předměty specializace V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
30
Minimální počet kreditů 45
Povinně volitelné předměty
2018_MEEMPV1 Povinně volitelné předměty specializace V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  4)
10
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
MTV Tělesná výchova
0
2018_MEEMVOL Volitelné odborné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 116
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 4
Celkový počet kreditů 120
Povinné předměty profilující specializace [2018_MEEMPPS1]

Specializace Elektrické pohony

Volitelné odborné předměty [2018_MEEMVOL]

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30018785.html