Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Železniční stavby 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137ZE01 Z,ZK 7 4P+2C česky
Vztahy:
Předmět 137ZE01 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 136DSUZ
Zápis předmětu 137ZE01 musí předcházet zapisu předmětu 137YZVT v některém z přechozím nebo ve stejném semestru.
Úspěšná klasifikace předmětu 137ZE01 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 137YDPJ
Úspěšná klasifikace předmětu 137ZE01 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 137YKZE
Garant předmětu:
Hana Krejčiříková
Přednášející:
Leoš Horníček, Hana Krejčiříková
Cvičící:
Ondřej Bret, Magdalena Křečková, Vít Lojda, Michal Petýrek, Jiří Pospíšil
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Vozidlo a kolej, konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati, průzkumy pro projektování, projektová dokumentace, trasování a vytyčování železničních tratí, konstrukce železniční trati, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, zemní těleso železničního spodku, poruchy a zvýšení stability tělesa železničního spodku, požadavky na únosnost a zhutnění zemin v tělese, odvodnění železničního spodku, stavby železničního spodku. Konstrukce koleje, kolejnice, kolejnicové podpory, kolejnicové styky, teorie, budování a udržování bezstykové koleje, konstrukce a geometrické poměry výhybek.

Požadavky:

není požadováno

Osnova přednášek:

1. Úvod, hlavní údaje o železnici

2. Železniční svršek – typy, z čeho se skládá, zařazení kolejí do řádů

3. Kolejové lože – materiál, vlastnosti, tvar kolejového lože, charakteristiky

4. Vozidlo a kolej – odpory, vzájemné vazby, rozchod, trakce

5. Pražcové podloží – SŽ S4, konstrukce, navrhování, modul přetvárnosti

6. Výhybky

7. Zlepšené zeminy a stabilizace v konstrukci pražcového podloží

8. Spojení a rozvětvení výhybek, řazení výhybek, kolejová zhlaví

9. Geosyntetika v konstrukci pražcového podloží

10. Trasování železnic, sklonové poměry, vytyčování

11. Směrové poměry na trati

12. Základní veličiny pro navrhování (rozchod, rychlostní pásma, převýšení…)

13. Konstrukce železniční trati, úprava svahů, stabilita zemního tělesa

14. Antivibrační rohože, další materiály v konstr. pražcového podloží

15. Průjezdný průřez, abnormální přechodnice

16. Odvodnění v dopravnách, odvodnění železničního tělesa

17. Kolejnice – vývoj, tvary, použití v koleji, namáhání, materiál, zkoušení, ojetí, vady. Kolejnicové styky.

18. Opěrné a zárubní zdi

19. Bezstyková kolej

20. Pražce – rozdělení pražců v koleji, dřevěné pražce, ocelové pražce, betonové pražce – vývoj, typy, tvary, výroba

21. Typy upevnění používané u SŽ, typy upevnění používané v zahraničí

22. Výhybky – geometrie základní části, vytyčovací schéma, kolejový plán, dispoziční výkres, rozdělení výhybek, transformace výhybek

23. Železniční kolej na mostech, dilatační zařízení

24. Upevnění kolejnic – vývoj, typy, rozdělení, vlastnosti, části

Osnova cvičení:

1. Úvod, Opakování, Oblouky a přechodnice

2. Trasování, mapové podklady

3. Konstrukce železniční trati

4. Podélný řez, výkaz výměr

5. Návrh pražcového podloží

6. Oblouky s mezipřímou

7. Oblouky s bodem obratu

8. Výhybky a transformace

9. Návrh zhlaví

10. Příčný řez

11. Pražce a upevnění - cvičení venku

12. Konzultace

13. Zápočtový test

Cíle studia:

Hluboké znalosti o projektování železničních tratí a návrhu jejich konstrukce (železniční spodek), včetně jednotlivých konstrukčních prvků.

Studijní materiály:

!Krejčiříková.: Železniční stavby 1; skrípta, ČVUT Praha, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2

!Břešťovský, Fridrich: Železniční stavby 1, Návody pro cvičení, skrípta, ČVUT Praha, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6

?Lichtberger: Track compendium: formation, permanent way, maintenance, economics. Hamburg: Eurailpress, 2005, ISBN 3-7771-0320-9.

?SR103/3 (S) Služební rukověť: Výkresy materiálu pro železniční svršek - kolej; SŽDC 2010

:SZDC S3 Železniční svršek, 2021

:SZ S4 Železniční spodek, 2021

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-378

14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-378

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
místnost TH:B-378

18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B378
St
místnost TH:C-217

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C217
Čt

místnost TH:C-219

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3325506.html