Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do optických sítí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-OPT Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti získají základní přehled o optických sítích za zaměřením na praktické využití v Internetu a síťové infrastruktuře, na možné problémy při jejich naszení a na jejich řešení. Součástí předmětu je historie optických komunikací, přehled pasivních prvků (vlákna, multiplexory, kompenzátory disperzí a další) a přehled aktivních prvků (optické přepínače a zesilovače, vysokorychlostní koherentní přenosové systémy). Součástí předmětu jsou i nejnovější témata, prezentovaná na prestižních konferencích jako ECOC nebo OFC. Pozornost je věnována i novým aplikacím, jako je přenos velmi přesného času, ultrastabilní frekvence nebo senzorika.

Cvičení budou zaměřena na skutečnou práci s optickými komponenty a na měření jejich parametrů. Studenti budou řešit skutečné úlohy z praxe.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Úvod do optiky, historie optických komunikací.

2.Optická vlákna, jejich typy, využití.

3.Lineární jevy a jejich vliv na přenos signálu.

4.Nelineární jevy a jejich vliv na přenos signálu.

5.Nejdůležitější měření: disperze, útlum, optická reflektometrie.

6.Pasivní optické součástky.

7.Optické zesilování signálu, typy optických zesilovačů.

8.Vysokorychlostní modulace, vysílače a přijímače.

9.Nové typy transceiverů (100/200/400 Gigabit Ethernet).

10.Koherentní vysokorychlostní přenosové systémy.

11.Nové nedatové aplikace.

12.Kvantová optika a další technologické trendy.

Osnova cvičení:

Osnova 4 tříhodinových bloků cvičení:

Cvičení budou probíhat na ČVUT FEL v optické laboratoři na Katedře elmg. pole. K dispozici budou moderní zařízení, která se pro potřeby výuky přenesou z laboratoře CESNETu, která se nachází v prostorách ČVUT FEL.

1. Seznámení se základními prvky optických sítí. Vlákna, pasivní součástky, aktivní součástky.

2. Základní měření používaná v praktickém provozu optických sítí. Disperze, útlumy.

3. 200G koherentní systém a jeho základní konfigurace.

4. Sestavení a proměření vlastní přenosové trasy.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura:

1.G.P. Agrawal: Fiber-Optic Communications Systems, Wiley, 2010.

2.R.Hui, M. O?Sullivan: Fiber Optic Measurement Techniques, Academic Press, 2009.

3.Sborníky konferencí European Conference on Optical Communication a The Optical

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-OPT

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-OPT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5543806.html