Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Bc. obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Počítačová grafika, 2015-2020

Studijní program: Informatika, platnost do 2024 Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Bc. obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Počítačová grafika, 2015-2020
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BI-PP.2015 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v 2015 V této skupině musíte získat 116 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 20 předmětů
116
Minimální počet kreditů 116
Povinné předměty zaměření
BI-PZ-WSI-PG.2015 Povinné předměty bakalářského zaměření Počítačové inženýrství, verze pro ročníky 2015 V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 7 předmětů
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BI-PV-EM.2015 Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bc. programu Informatika, ver. 2015 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 12)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
4
Minimální počet kreditů 4
Povinné ekonomické
BI-PP-EM.2015 Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny 2009 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 4)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PT.2015 Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika, verze 2015
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné humanitní
BI-PV-HU.2015 Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BI-V-PRO_MG Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT
0
BI-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017
0
BI-WSI-PGR-VO.2017 Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-PGR, verze 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 158
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byl přijaty ke studiu od akademického roku 2015/2016 do prezenční formy studia bakalářského programu.

Povinné bakalářské předměty ekonomicko-manažerské, verze 2015 [BI-PP-EM.2015]

Povinný předmět BI-EMP se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v 2015 [BI-PP.2015]

Povinný předmět BI-SI1 se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, verze 2015 [BI-PV-HU.2015]

U humanitních předmětů, uvedených v této skupině fakulta garantuje zajištění výuky. Tyto předměty jsou uvedeny ještě v jedné skupině společně s předměty negarantovanými. Tam je předepsána povinnost absolvovat jeden humanitní předmět za alespoň 2 kredity.

Volitelné předměty, vhodné pro ty, kteří mají v úmyslu ucházet se o magisterský program na FIT [BI-V-PRO_MG]

Předměty této skupiny jsou sice pro tento obor volitelné, jestliže ale máte v úmyslu pokračovat v magisterském programu na FIT ČVUT, jsou doporučeny. Usnadní vám to projít prvním semestrem studia v mag. programu.

Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze 2017 [BI-V.2017]

Volitelné předměty, které nejsou povinnými v programu ani žádného oboru či zaměření

Volitelné odborné předměty původem z jiných oborů pro bakalářské zaměření BI-WSI-PGR, verze 2017 [BI-WSI-PGR-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto zaměření

Zkouška z angličtiny 2009 [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. -- Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. -- Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30010027.html