Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Bc. specializace Počítačová grafika, 2024

Studijní program: Informatika Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Bc. specializace Počítačová grafika, 2024
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BI-PP.21 Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze 2021 V této skupině musíte získat 106 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 20 předmětů
106
Minimální počet kreditů 106
Povinné předměty specializace
BI-PS-PG.21 Povinné předměty specializace Počítačová grafika, verze 2021 V této skupině musíte získat 45 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 9 předmětů
45
Minimální počet kreditů 45
Povinně volitelné předměty
BI-PV-PG.21 Povinně volitelné předměty pro specializaci Počítačová grafika, verze 2021 V této skupině musíte získat alespoň 5 kreditů (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
5
Minimální počet kreditů 5
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BI-PT.24 Povinná tělesná výchova, Compulsory Physical Education, ver. 2024
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA.21 Zkouška z angličtiny 2021 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 4)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BI-V.2021 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze od 2021/22
0
BI-PG-VO.21 Volitelné odborné předměty původem ze sousedních specializací pro bak.specializaci BI-PG.21, v.2021
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 158
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 22
Celkový počet kreditů 180

Tato verze studijního plánu je určena pro ročníky, které byly přijaty ke studiu od akademického roku 2024/2025 do prezenční formy studia bakalářského programu. . Garant: Ing. Jiří Chludil&email: jiri.chludil@fit.cvut.cz

Volitelné odborné předměty původem ze sousedních specializací pro bak.specializaci BI-PG.21, v.2021 [BI-PG-VO.21]

Garant: Ing. Jiří Chludil, email:jiri.chludil@fit.cvut.cz

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze 2021 [BI-PP.21]

Plánujete-li se profilovat do specializace Informační bezpečnost, Manažerská informatika, Počítačové sítě a Internet, Počítačové systémy a virtualizace, Softwarové inženýrství, nebo Webové inženýrství, zapište si předmět BI-PSI.21 ve svém 2. semestru studia. Plánujete-li se profilovat do specializace Počítačová grafika, Počítačové inženýrství, Teoretická informatika, nebo Umělá inteligence, zapište si předmět BI-PSI.21 ve svém 4. semestru studia. Plánujete-li se profilovat do specializace Umělá inteligence, zapište si předmět BI-PST.21 pro svůj 3. semestr studia. Jinak si zapište předmět BI-PST.21 až pro svůj 5. semestr studia. Plánujete-li se profilovat do specializace Umělá inteligence, nebo Webové inženýrství, zapište si předmět BI-AAG.21 pro svůj 5. semestr studia. Jinak si zapište předmět BI-AAG.21 už pro svůj 3. semestr studia.

Povinné předměty specializace Počítačová grafika, verze 2021 [BI-PS-PG.21]

Garant: Ing. Jiří Chludil, email:jiri.chludil@fit.cvut.cz

Povinná tělesná výchova, Compulsory Physical Education, ver. 2024 [BI-PT.24]

Garant: PaedDr. Luboš Neuman

Povinně volitelné předměty pro specializaci Počítačová grafika, verze 2021 [BI-PV-PG.21]

Garant: Ing. Jiří Chludil, email:jiri.chludil@fit.cvut.cz

Čistě volitelné předměty bakalářského programu BI, verze od 2021/22 [BI-V.2021]

Garant: prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., email: robert.lorencz@fit.cvut.cz

Zkouška z angličtiny 2021 [BI-ZKA.21]

BI-ANG se zakončením zkouškou za dva kredity si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. <br> --<br> BI-ANG1 se zakončením zápočet a zkouška za 2 kredity si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně (nechodili na předmět BI-A2L). Tito studenti musejí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku. Po absolvování zkoušky bude navíc studentovi automaticky uznán předmět BI-ANGS (Samostatná příprava na zkoušku z angličtiny) za 2 kredity. <br> --<br> BIE-EEC se zakončením zápočtem za 4 kredity je studentovi uznán proděkanem po předložení externího certifikátu na úrovni minimálně B2 dle Společného evropského referenčního rámce.

Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30024208.html